Overzicht LIV

Vanaf 1 januari 2017 is het eerste onderdeel van de WTL gestart: de LIV. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers, die werknemers in dienst nemen of hebben met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming wordt na afloop van het kalenderjaar berekend en middels de loonaangifte doorgegeven. Om in aanmerking te komen moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Minimaal 1248 verloonde uren per jaar.
  • Verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
  • Bruto uurloon tussen €10,29 en €12,87 in 2020.
  • AOW leeftijd nog niet bereikt.

In Nmbrs gaan deze uren automatisch mee met de loonaangifte; hiervoor hoeft verder niets te gebeuren. Het gemiddelde uurloon wordt berekend aan de hand van het SV loon, gedeeld door de verloonde uren. Dit zijn de grondslagen 20014 (SV Loon) en 20032 (Verloonde Uren). 

Let op: De verloonde uren worden in de rapporten en op de loonstrook in Nmbrs niet afgerond. Bij een rooster van 40 uur zijn de verloonde uren bijvoorbeeld 173,33 per maand. Als deze uren meegaan in de aangifte wordt dit echter afgerond naar 173. Dit zou tot verschillen kunnen leiden tussen de verloonde uren die door het UWV worden vermeld en de verloonde uren in de Nmbrs-rapportages. 

Rapportage LIV in Nmbrs

Met de update van 18-10-2018 is het LIV-rapport beschikbaar gesteld op master, debiteur- en bedrijfsniveau. Het is te vinden als "Lage-inkomensvoordeel (LIV)" bij de overzichten medewerkers op de verschillende niveau's.

Let op: het LIV-overzicht staat standaard op niet-zichtbaar. Je dient het daarom voor de betreffende template user(s) nog op Lezen of Schrijven te zetten. Voorbeeld:

 

Dit rapport maakt het mogelijk om eenvoudig en snel na te kunnen gaan voor welke medewerkers de werkgever een tegemoetkoming kan ontvangen. In het rapport staan alle medewerkers tussen de 21 jaar en de AOW- leeftijd die aan de volgende criteria voldoen:

  1. ze hebben een berekend uurloon (jaarloon/verloonde uren) tussen de €9,50 en €14,00; én
  2. ze hebben in het huidige jaar tenminste 750 uur gewerkt. 

Let op: voorwaarde om in aanmerking te komen voor de LIV is 1248 verloonde uren per kalenderjaar. Het criterium van 750 uur dat voor dit overzicht gehanteerd wordt is om de werkgever inzicht te geven voor welke werknemer hij mogelijk in aanmerking komt voor het LIV, mits de werknemer meer uren gaat werken. Houd er rekening mee dat als geen enkele medewerker aan deze criteria voldoet het rapport geen resultaten zal tonen!

Let op: Het LIV rapport is op dit moment alleen beschikbaar voor accountant templates (logins), en niet voor bedrijf templates (scenario 2 en 3 templates).

 

 

Opmerkingen