Rapporten

Rapporten zijn in Nmbrs te vinden onder de tab 'Overzichten'. In elk overzicht zijn er een aantal opties om filters of kolommen toe te voegen aan het overzicht. Op deze pagina worden alle mogelijkheden betreffende deze overzichten besproken.

 

Overzichten openen en exporteren

Screenshot_9.png

Als voorbeeld nemen we de overzichten op bedrijfsniveau. 
Daar vind je onder het tabblad 'Overzichten' verschillende rapporten. Klik op een overzicht om deze te openen.

Screenshot_10.png

In het geselecteerde rapport ziet u 5 knoppen:

1. Genereren: Klik op deze knop wanneer u andere instellingen heeft ingevoerd en het rapport opnieuw wil genereren.
2. PDF Download: Download dit rapport in PDF.
3. Excel Download: Download dit rapport in Excel.
4. Filter: Voeg een filter toe aan dit overizcht, zie de volgende stap voor meer informatie.

Filter toevoegen

Screenshot_11.png

Het overzicht kan worden gefilterd op bepaalde waardes. Daarnaast is het mogelijk om een peildatum in te stellen.

- Peildatum: deze filter is zeer van belang indien je een bepaald rapport wilt hebben over een specifieke periode. Wanneer je een rapport wilt uitdraaien over of vanaf januari, dan zal je de peildatum echt op 01-01-2013 dienen te zetten.

- Peildatum & In dienst: Alleen de medewerkers die in- of uitdienst waren op deze ingevoerde peildatum worden in het rapport weergegeven. Of dit medewerkers betreft die in- of uitdienst waren, kunt u aangeven achter In dienst. Een peildatum is daarom meer van toepassing op bijvoorbeeld HR rapport medewerker; verzuimregistratie of verlofsaldo waarbij de gegevens periode afhankelijk zijn.

Wanneer u het filter heeft toegevoegd, klikt u op Genereren om de filter toe te passen in het overzicht.

Kolommen toevoegen

Bij een aantal rapporten worden gegevens wel gegenereerd, alleen kunt u zelf nog aangeven welke gegevens u op dat moment wilt zien. U hoeft hiervoor geen nieuw rapport aan te maken, u kunt hiervoor kolommen zichtbaar en onzichtbaar maken.

Klik hiervoor naast een kolom op het driehoekje. Deze zal verschijnen op het moment dat u met de muis boven een kolom staat. Ga vervolgens naar Kolommen en klik de kolommen aan en uit afhankelijk van de gegevens die u in het rapport wilt zien.

De kolommen worden direct zichtbaar of onzichtbaar in het rapport.

Opmerkingen