Geplande branche-aanpassingen per 2024

In de loop van een jaar kunnen er wijzigingen in pensioenregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is. Gedurende de eerste maanden van dit jaar hebben wij dan ook enige correcties en aanpassingen per 1-2023 gedaan en deze via runberichten gecommuniceerd.

Naarmate het jaar vordert worden de TWK-runs die daarvoor nodig zijn echter steeds omvangrijker. Daarom passen we momenteel alleen nog wijzigingen per 1-2023 toe die belangrijk zijn voor de medewerkers. Aanpassingen met geen of nauwelijks gevolgen voor de loonstrook zullen wij per 1-2024 doorvoeren.
Een voorbeeld is het wijzigen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2024 gepland. Dit overzicht wordt gedurende het jaar, indien nodig, bijgewerkt. 

Aanpassingen per 2024

Algemene wijzigingen (indien van toepassing)

  • Nieuwe uren- en looncodes voor verlofsoorten toevoegen.
  • Inhouding sociale fondsen wijzigen in bruto.
  • Toetredingsleeftijd pensioenregelingen verlagen naar 18 jaar.
  • Eindleeftijd pensioenregelingen verhogen vanwege stijging AOW-leeftijd.
  • Urencodes 3055 en 3056 (aanvullend geboorteverlof) standaard laten rekenen tegen uurloontype 'Berekend onafgerond'.

Branche-specifieke wijzigingen

Nr: Naam: Aanpassing: Datum hier opgenomen:
0042 Glas (Vlakglas) Toevoegen looncode 3135 20-07-2023
0185
0051
HISWA
Houtverw. Industrie
1) Toevoegen looncode 3135
2) Instellingen gelijktrekken aan 0042
20-07-2023
20-07-2023
(alle) M&T-branches (PMT) 1) Cometec-regelingen: WWM toevoegen en hernummeren
2) PMT-regelingen: toevoegen looncodes 4997 en 4998
20-07-2023

20-07-2023
0149 Kunst en Cultuur 1) Samenvoegen reg. Sociaal en Loopb.fonds
2) Toevoegen looncodes vaste toeslagen
3) Premieverhouding AP ook 60/40 Wg/Wn
20-07-2023
20-07-2023
18-12-2023
2143 Ned. Podia Premieverhouding AP ook 61,1/38,9 Wg/Wn 18-12-2023
(alle) Detailhandelbranches  1) m.u.v. 0079
1) Toevoegen looncode 1389
2) Toevoegen looncodes 3514 en 3515
3) Weghalen looncode 6100 bij Sociaal fonds
20-07-2023
25-07-2023
07-12-2023
0114 Tabaksartikelen Vervalt, gebruik branche 0028 03-10-2023
0079 Slagersbedrijf WGA-gatverzekering o.b.v. SV-loon 16-08-2023
(alle) PFZW-regelingen Toevoegen urencodes 2101, 2102 en 2108 20-07-2023
0097 Sociaal Werk Toevoegen urencode 3037 27-09-2023
1000 IKB 1) Weghalen looncode 1020 bij reg. 3 en 4
2) Weghalen looncode 1051 bij reg. 1 en 2
3) Vak.toeslag en EJU weg bij reg. 3
20-07-2023

21-12-2023
0007 Architecten Aspirantenregeling vervalt 20-07-2023
0015 Binnenscheepvaart Pro-rata gebaseerd op kalenderdagen 20-07-2023
(alle) Agrarische branches 1) BPL en SF: toevoegen looncode 1389
2) Toevoegen looncode 8961 waar nodig
20-07-2023
27-09-2023
2948 VVT Jaarregeling voor WGA-hiaat + Inloop 20-07-2023
0151 Sport EJU wordt 1,2% 22-08-2023
0052 Huisartsenzorg EJU wordt 8,33% 01-11-2023
0169 Gehandicaptenzorg EJU wordt 8,83% 01-11-2023
0008 Bakkersbedrijf Looncode 4789 toevoegen aan reg. 2 en 5 07-09-2023
(alle) Schilders 1) Ziektecodes toevoegen (0179 al gedaan)
2) Toevoegen looncode 1060
14-09-2023
27-09-2023
(alle) AVH-branches (0170, 0270, 0221, 0222) Ultimo vervangt primo: nieuwe perioderegelingen 02-10-2023

0214 Betonproductenind. Overgang naar Appel (UPA AGH) 27-11-2023
0021 Bloemen en Planten UPA voor Sociaal Fonds vervalt 06-12-2023
0186 Openb. Bibliotheken Regeling voor Stichting BibliotheekWerk 19-12-2023
0080 Zoetwaren Pensioenregeling standaard actief 28-12-2023

Opmerkingen