CAO 2948 (VVT): compensatie inlooprisico

In de CAO VVT wordt op p.27 een compensatie van het inlooprisico beschreven.

In Nmbrs kun je dat als volgt verwerken.

- Voor de eenmalige uitkering hebben wij een regeling toegevoegd: Eenmalige compensatie inlooprisico. Deze regeling is standaard uitgeschakeld en heeft 0% Wg/Wn. Om de compensatie uit te keren dien je deze regeling op bedrijfsniveau voor één periode te activeren en tevens bij Wg 7,2% in te geven. Vergeet niet om de regeling ná die periode weer te deactiveren.

- Voor een maandelijkse compensatie kun je desgewenst met terugwerkende kracht vanaf januari 2023 bij regeling WGA-hiaat inloopdekking de 0,12% bij de Wn op 0 zetten en in plaats daarvan 0,12% bij de Wg ingeven. Vanaf 2024 worden de perioderegelingen WGA-hiaat en WGA-hiaat inloopdekking vervangen door de nieuwe jaarregeling WGA-hiaat + inloopdekking. Vanaf dat moment kun je in deze regeling 0,12% van Wn naar Wg overzetten. 

Opmerkingen