Gegevens exporteren naar Excel

Je kunt gegevens uit Nmbrs exporteren naar Excel. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld wijzigingen wil maken in bestaande gegevens van medewerkers. Je hoeft dan niet alle gegevens opnieuw in te vullen.

Je kunt zowel op debiteurniveau als bedrijfsniveau gegevens exporteren. Op debiteurniveau exporteer je alle gegevens en op bedrijfsniveau kun je dit per tabblad doen.

Let op: wanneer er kostenplaatsen voor uren en/of looncomponenten zijn toegepast worden de gegevens alleen geëxporteerd in tab KostenverdelingLooncomponenten.

Let op: exportbestanden worden één week op onze server bewaard, daarna zijn zij niet meer te downloaden vanuit de omgeving. Indien je een exportbestand wil bewaren, dien je deze ergens anders op te slaan. 

Debiteurniveau

1. Ga naar het debiteurniveau op tabblad Explorer.

2. Klik op Import / Export Geavanceerd

Debiteurniveau business

1. Ga naar tab instellingen.

2. Klik op Import / Export Geavanceerd onder dashlet Salaris instellingen.

Import / Export Geavanceerd

Klik op Export om een export te maken van de gegevens.

Import / Export Bedrijfsniveau

1. Ga naar het Bedrijfsniveau.

2. Klik op de sheet in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau die je wil exporteren.

Export

1. Bij Batch Operatie kun je nog eventueel kiezen wat je wil exporteren.

2. Klik op Export.

Excelsheet

Je krijgt vervolgens een export van de gegevens in Excel.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk