Looncomponenten invoeren

Looncomponenten zijn extra vergoedingen naast het salaris van een medewerker of inhoudingen die je naast de wettelijke inhoudingen op het salaris van een medewerker wilt inhouden voor je het netto salaris gaat betalen. Voorbeelden zijn reiskosten, onkostenvergoedingen, ADSL vergoeding, inhouding Lunch, inhouding bekeuring, etc. etc.

Het systeem kent Vaste looncomponenten en Eenmalige looncomponenten. Deze looncomponenten zijn alleen per tijdvak in te geven. Wanneer dit per een bepaalde datum van start gaat of eindigt, zal dit handmatig aangepast dienen te worden. Hetzelfde geldt voor wanneer deze afhankelijk is van een roosterwijziging.

1. Vaste looncomponenten

Vaste looncomponenten komen iedere maand opnieuw op de loonstrook. Indien je een vast looncomponent wil verwijderen dan kun je hem in de door jouw gewenste periode verwijderen. Vaste looncomponenten worden alleen berekend wanneer er uren & dagen in een periode zijn. (bijvoorbeeld wanneer een werknemer uit dienst gaat en geen uren op de strook heeft, het vaste looncomponent zal dan ook niet worden berekend. Geef deze als eenmalig looncomponent in)

2. Eenmalige looncomponenten

Eenmalige looncomponenten kun je gebruiken voor looncomponenten die eenmalig op de loonstrook moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld een bonus, bekeuring, een inhouding lunch of een declaratie van onkosten. Deze looncomponenten komen slechts de huidige verloningsperiode op de loonstrook.

Let wel op dat een inhouding altijd NEGATIEF moet worden ingevoerd.

Let op: De looncode die je wil gebruiken dient in het loonmodel van het bedrijf te staan. Hoe je een looncomponent aan het loonmodel kan toevoegen kun je vinden in dit artikel.

Let op: Het is ook mogelijk om looncomponenten te importeren via Excel. Dit is aan te raden wanneer je meerdere looncomponenten wilt toevoegen aan meerdere medewerkers. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Dashlet Looncomponenten

Ga naar de medewerker bij wie je een looncomponent wilt toevoegen en klik in het dashlet Looncomponenten op het plusje achter vaste of eenmalige looncomponenten. Je kunt ook op 'meer' klikken. Wanneer je op 'meer' klikt, heb je achter de al toegevoegde looncodes een kruisje staan, hiermee kun je de looncodes ook weer verwijderen.

Wanneer uren- of looncodes dubbel in gebruik zijn bij een medewerker zullen deze gesplitst worden getoond, zodat per ingegeven code er een mededeling of bijlage kan worden ingegeven. Indien er aan geen van allen een mededeling is meegegeven of een bijlage, dan zullen ze als één totale waarde op de verwerkte loonstrook terechtkomen.

LET OP: Op de interactieve loonstrook worden de loon-/urencomponenten, indien deze meerdere malen zijn ingevoerd met hun eigen aparte waarde (ongeacht er een mededeling is meegegeven of een bijlage), altijd apart getoond.
Op de pdf loonstrook worden de looncodes zonder opmerking samengevoegd.

Looncomponent toevoegen

Vul de waarde in voor het looncomponent. Voor het toevoegen van een opmerking klik eerst op "Comment" vervolgens kun je een opmerking toevoegen. Als je klaar bent klik op toevoegen.

Op de loonstrook verschijnt er een nu een "i" door hierover heen te zweven wordt de opmerking die aan de looncode is toegevoegd zichtbaar. Dit is voor de werknemers ook te zien in de medewerkerlogin.

Toevoegen van een bijlage bij een looncomponent

Voeg een nieuwe looncode toe.

In het pop-up scherm klik je eerst op "Bijlage" en vervolgens op "blader". Ook heb je de mogelijkheid om direct bestanden in het documenten veld te slepen om ze toe te voegen.

Selecteer het bestand dat je wil toevoegen en klik vervolgens op "open".

Het bestand is nu toegevoegd aan de looncode. Als je klaar bent klik op "opslaan". 

LET OP!
Op de loonstrook verschijnt er een nu een download icoontje. Door hierop te klikken kan het bestand worden gedownload. Dit icoontje is ook zichtbaar voor de medewerkers met elke type medewerkerlogin (Bijvoorbeeld "Medewerkerlogin" of "Payslipviewer", et cetera).

Er kan 1 bijlage per looncomponent worden toegevoegd.

Als de waarden of omschrijving van een loon- of urencode door middel van een twk wordt aangepast, zal de omschrijving niet zichtbaar zijn op de loonstrook bij de salarisdocumenten van de betreffende TWK run. De omschrijving zal nog wel na de twk-run zichtbaar zijn op de interactieve loonstrook en de periode loonstrook van de medewerker.

Loonstrook

Je kunt de zojuist toegevoegde looncomponent terugvinden op de loonstrook (1). Ga hiervoor naar het tabblad Loonstroken.

Ook kun je op deze pagina op dezelfde manier vaste en eenmalige (variabele) looncomponenten toevoegen (2).

Let op: De looncomponenten zijn genummerd van 1000 t/m 9999. Deze nummers kun je gebruiken wanneer je looncomponenten gaat importeren. Daarnaast kun je al veel aflezen aan het nummer:

1000 tm 3999 zijn belaste toeslagen/vergoedingen en inhoudingen.

4000 tm 4999 zijn belaste uren (bijvoorbeeld uitbetalen vakantieuren)

5000 tm 5399 zijn onbelaste vergoedingen en inhoudingen

5400 tm 5999 zijn bijzonder looncomponenten zoals spaarloon, leaseauto, etc.

6000 tm 7000 zijn pensioen en andere branchecomponenten.

 

Video's

Opmerkingen