Looncomponenten importeren

Door looncomponenten te importeren kan je voor meerdere medewerkers wijzigingen doorvoeren. In dit artikel beschrijven wij de volgende onderwerpen:

Aandachtspunten

 • Een import/update kan niet ongedaan gemaakt worden. Test het bestand eerst in de Sandbox omgeving voordat je deze toepast in de live omgeving. 
 • Met de update van 13-10-2021 hebben we het mogelijk gemaakt om een import/update in het verleden uit te voeren. Voorheen was het enkel mogelijk om een import/update in de huidige periode uit te voeren. 
 • Het importbestand mag geen formules of macro's bevatten, alleen "platte" tekst kan worden geïmporteerd. 
 • Om import/update problemen ten gevolge van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen beveiligd. Dit betekent dat er niets kan worden gewijzigd aan de kolommenstructuur. Rijen kunnen wel toegevoegd, verwijderd en gesorteerd worden. Indien gewenst, kan de beveiliging van het template - op eigen risico - opgeheven worden. Hier is geen wachtwoord voor nodig. 
 • Als je een update uitvoert, dan worden alle gegevens die in het Excel staan geüpdatet, dit houdt in dat we ook de al bestaande (goede) gegevens overschrijven. Het verbergen van velden in het Excel bestand heeft daar geen invloed op. Als je wilt updaten zul je alleen de gegevens in Excel moeten zetten (overhouden) die je daadwerkelijk wil aanpassen.
 • Voor een optimale werking adviseren wij maximaal tussen de 500 en 1000 regels per keer te importeren. Grotere bestanden dienen dus opgeknipt te worden.

How to

 1. Ga naar het bedrijfsniveau.
 2. Klik op looncomponenten vast of looncomponenten variabel in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau.

Kies vaste looncomponenten Voor het importeren van looncomponenten die iedere maand opnieuw op de loonstrook moeten komen.

Kies variabele Looncomponenten voor het importeren van looncomponenten die eenmalig op de loonstrook moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld een bonus, bekeuring, een inhouding lunch of een declaratie van onkosten.

Looncomponenten

 1. Zorg dat de Batch Operatie op Looncomponenten Variabel of Looncomponenten Vast staat.
 2. Klik hier om te importeren, wanneer je via deze knop een excelsheet importeert dan importeert deze nieuwe gegevens.
 3. Klik hier om een export van de looncomponenten te maken uit Visma Nmbrs.
 4. Klik hier om een template te downloaden om jouw gegevens in te vullen.

Let op:

 • Een 0 (nul) is een waarde dat ook wordt geïmporteerd en hierdoor een mutatie veroorzaakt. 
 • Een formule (berekening) wordt als 0 (nul) geïmporteerd, verander deze naar cijfers. 
 • Het importbestand mag geen formules of macro's bevatten, alleen "platte" tekst kan worden geïmporteerd. Daarnaast dient de opmaak hetzelfde te blijven (geen aanpassingen in rij 1 en 2).
 • Bij de variabele looncomponenten kun je alleen importeren. Bij de vaste looncomponenten kun je alleen updaten. Meer informatie over het verschil tussen de import en de update functionaliteit, vindt u op deze pagina.
 • Wanneer een looncomponent een einddatum heeft is het niet mogelijk om de einddatum over te schrijven door in het Excel-bestand deze leeg te laten.
 • Het is niet mogelijk om vaste uren en dagen te importeren of te updaten.
 • Na een lege rij of een kolom worden de gegevens niet meer overgenomen bij het importeren of update (zie voorbeeld hieronder)

Excelsheet

Vul de tab LooncomponentenVar of LooncomponentenVast in. Dit is de enige die wordt geïmporteerd, dus de overige tabs hoeft u niet in te vullen.

Voor informatie over wat je moet invullen ga naar de uitleg over Vaste Looncomponenten of Variabele Looncomponenten.

De looncodes die ingevuld moeten worden bij kolom H vind je terug in het dashlet Looncomponenten op medewerkersniveau in Visma Nmbrs.

Let op: Een inhouding wordt altijd negatief ingevuld.

Upload

Selecteer het bestand dat je wilt importeren en klik op upload.

Import

Klik op Import.

Info

Wanneer je de gegevens correct hebt geïmporteerd, krijg je hiervan een melding.

Klik op Sluiten.

Opmerkingen