Importsheet tab: Variabele Looncomponenten

 

Kolom Naam   Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs
Debiteurnr Ja Debiteur nummer Debiteurniveau, Debiteur info
Bedrijfnr Ja Bedrijfnummer Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf
Persnr Ja Personeelsnummer Medewerkersniveau, Personalia
Naam   Naam, ter informatie  
Periode Ja Jaar-nummer periode. Om de waardes in deze rij in bijvoorbeeld periode 10 in 2021 in te geven wordt ingevuld: 2021-10 Looncomponenten
Dagen   Aantal dagen  
DagenVoorLC   Dagen voor Looncomponenten  
  Ja

Op regel 2 per kolom (vanaf Kolom H) een looncode of urencode definiëren, bijvoorbeeld L5100 of U2100. Wanneer je een opmerking aan een loon- of urencode wil toevoegen definieer je de volgende cel als volgt: OpmerkingenL5100 of OpmerkingenU2100. Het toevoegen van een opmerking is optioneel. De bijbehorende waarden per medewerker voer je in vanaf regel 3.

Let op: invullen van uren is in decimalen. 2 uur en 30 minuten dien je in te vullen als 2,5.

 

Opmerkingen