Importsheet tab: Bedrijven

 

Kolom Naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs
      Bedrijfsniveau
Debiteurnr Ja Debiteurnummer Debiteurniveau, Debiteur info
Bedrijfnr Ja, max 10 cijfers Bedrijfsnummer Informatie Bedrijf
Naam Ja Naam Bedrijf  
Telefoon   Telefoonnummer Bedrijf  
Faxnr   Faxnummer  
EmailAdres   Emailadres  
Website   Website Hier mag geen "http://" in staan
KvKNummer   KvK nummer  
Loonmodel   Loonmodel Salarisinstellingen
Gebruik nummers van het master loonmodel
Urenmodel   Urenmodel Gebruik nummers van het master urenmodel
GrootboekRekSchema   Grootboek Rekening Nummer  
CAO model   CAO model nummer  
DefaultBedrijfnr   Default bedrijf nummer Bedrijfsnummer. Bedrijf moet wel bekend zijn als Default bedrijf.
Adres   Adres Bedrijf Informatie Bedrijf
Huisnummer   Huisnummer  
Huisnummertoev   Huisnummer toevoeging  
Postcode   Postcode 1111AA  
Plaats   Plaats  
ProvStaat   Provincie/Staat  
CodeLand   ISO code
Nederland = NL
 
PostAdres   Postadres Adres Informatie Bedrijf
PostHuisnummer   Postadres Huisnummer  
PostHuisnummertoev   Postadres Huisnummer toevoeging  
PostPostcode   Postadres Postcode 1111AA  
PostPlaats   Postcode Plaats  
ContactVoornaam   Voornaam Contactpersoon Contactpersoon
ContactAchternaam   Achternaam Contactpersoon  
Contacttelefoonnr   Telefoonnummer Contactpersoon  
ContactMobielnr   Mobiele Nummer Contactpersoon  
ContactEmail   Emailadres Contactpersoon  
BIC   BIC code bank  
IBAN   IBAN  
BankNaam   Bank Naam  
BankPlaats   Bank Plaats  
BankPostcode   Bank Postcode 1111AA  
BankTelefoon   Telefoonnummer Bank  
BankAdres   Bank Adres  
BankLand   ISO code
Nederland = NL
 
LHNummer   Loonheffingsnummer Loonheffing
LoonaangifteTijdvak   Loonaangifte tijdvak:
1 = Maand
2 = 4 weken
3 = 6 maanden
4 = Jaar
 
AangifteInhoudingsplichtigeNaam   Naam Inhoudingsplichtige Aangifte  
AangifteContactPersoon   Contactpersoon Aangifte  
Startperiode   Startperiode (periodenummer) Loonaangifte
Startjaar   Startjaar jjjj  
AangifteContactTelefoon   Telefoonnummer Contactpersoon Aangifte Loonheffing
PeriodeType   Periode Type:
1 = Maand
2 = 4 weken
3 = Week
Bedrijf Instellingen
Ma   Uren per dag Fulltime Rooster
Di   Uren per dag  
Wo   Uren per dag  
Do   Uren per dag  
Vr   Uren per dag  
Za   Uren per dag  
Zo   Uren per dag  
Ma2   Uren per dag  
Di2   Uren per dag  
Wo2   Uren per dag  
Do2   Uren per dag  
Vr2   Uren per dag  
Za2   Uren per dag  
Zo2   Uren per dag  
CalcMethUrenPeriode   Calculatie Methode Uren/ Periode:
1. (Uren per week * 52) / Periodes per jaar
2. Uren per jaar / Periodes per jaar
 
Ma21   Uren per dag  
Di21   Uren per dag  
Wo21   Uren per dag  
Do21   Uren per dag  
Vr21   Uren per dag  
Za21   Uren per dag  
Zo21   Uren per dag  
Ma22   Uren per dag  
Di22   Uren per dag  
Wo22   Uren per dag  
Do22   Uren per dag  
Vr22   Uren per dag  
Za22   Uren per dag  
Zo22   Uren per dag  
CalcMethUrenPeriode2   Calculatie Methode Uren/ Periode 2:
1. (Uren per week * 52) / Periodes per jaar
2. Uren per jaar / Periodes per jaar
 
CodeCAO   CAO code SVW Instellingen
Sector   Code sector  
Risicogroep   Code Risicogroep  
EigenRisicoWGA   Eigen risico WGA
0 = nee
1 = ja
 
EigenRisicoZW   Eigen risico ZW
0 = nee
1 = ja
 
PercWGAwg   Werkgever percentage WGA
Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt.
 
PercWGAwn   Werknemer percentage WGA
Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt.
 
PercZwWg  

Werkgever percentage ziektwet.

Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt.

 
AOF  

Arbeidsongeschiktheidsfonds

1: laag
2: hoog

 
ResVakGeldPerc   Vakantiegeld percentage. Wettelijk minimum is 8%. Ingeven zonder het "%"-teken. Bijvoorbeeld 8 Reserveringen
ResVakGeldPerPayment   Nummer van periode waarin het vakantiegeld uitbetaald wordt  
ResVakGeldMin   Minimum vakantiegeldreservering per periode  
Res2Perc   Percentage reservering 2. Ingeven zonder het "%"-teken.  
Res2PerPayment   Nummer van periode waarin reservering 2 uitbetaald wordt  
Res3Perc   Percentage reservering 3. Ingeven zonder het "%"-teken.  
Res3PerPayment   Nummer van periode waarin reservering 3 uitbetaald wordt  
Res4Perc   Percentage reservering 4. Ingeven zonder het "%"-teken.  
Res4PerPayment   Nummer van periode waarin reservering 4 uitbetaald wordt  
Boekhoudsoftware   1 = Accountview
2 = Asperion XML
3 = Finance Matters
4 =  iMuis
5 = King XML
6 = King XML + afdelingsnummers
7 = Nmbrs XML
8 = Reeleezee
9 = Twinfield XML
10 = Navision
11 = Exact
Salarisdocumenten Instellingen
VerlofGroep1   Naam Verlofgroep 1 Verlofinstellingen
VerlofSaldo1Omschrijving   Omschrijving Verlofsaldo 1  
VerlofSaldo1Fulltimesaldo   Fulltime verlofsaldo 1; verlof van fulltimer op jaarbasis  
VerlofSaldo1Afronding   Afronding verlofsaldo 1:
1 = normaal
2 = heel/half uur
3 = heel uur
4 = heel uur naar boven
 
VerlofGroep2   Naam Verlofgroep 2  
VerlofSaldo2Omschrijving   Omschrijving Verlofsaldo 2  
VerlofSaldo2Fulltimesaldo   Fulltime verlofsaldo 2; verlof van fulltimer op jaarbasis  
VerlofSaldo2Afronding   Afronding verlofsaldo 2:
1 = normaal
2 = heel/half uur
3 = heel uur
4 = heel uur naar boven
 
WorkflowInstellingennr   Workflow Instellingen nummer Tabblad Instellingen, Workflow Instellingen
Opmerking1   Vrij tekst veld  
Opmerking2   Vrij tekst veld  
Opmerking3   Vrij tekst veld  

Opmerkingen