Importsheet tab: Werknemers HR

Kolom naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs Gedrag
Debiteurnr Ja Debiteur nummer    
Bedrijfnr Ja Bedrijfsnummer    
Persnr Ja Personeelsnummer    
PartnerNaam   Achternaam incl. voorvoegsel Partner Overschrijft oude waarde
PartnerVoornaam   Voornaam Partner Overschrijft oude waarde
PartnerVoorletters   Voorletters Partner Overschrijft oude waarde
PartnerGeslacht  

Geslacht: 
1 = Man
2 = Vrouw

Partner Overschrijft oude waarde
PartnerGeboortedatum   Geboortedatum:
dd-mm-jjjj
Partner Overschrijft oude waarde
RelatieType  

Soort relatie:

1 = Gehuwd
2 = Ongehuwd
5 = Samenwonend
6 = Duurzaam gescheiden
7 = Geregistreerd partner
8 = Weduwe
10 = -

Partner Overschrijft oude waarde
BegindatumRelatie   Datum start relatie:
dd-mm-jjjj
Partner Overschrijft oude waarde
Telefoonnummer   Telefoonnummer Partner Overschrijft oude waarde
Email   E-mailadres  Partner Overschrijft oude waarde
KindNaam   Achternaam incl. voorvoegsels Kinderen Wordt toegevoegd als nieuw kind
KindVoornaam   Voornaam Kinderen Wordt toegevoegd als nieuw kind
KindVoorletters   Voorletters Kinderen Wordt toegevoegd als nieuw kind
KindGeslacht   Geslacht: 
1 = Man
2 = Vrouw
Kinderen Wordt toegevoegd als nieuw kind
KindGeboortedatum   Geboortedatum:
dd-mm-jjjj
Kinderen Wordt toegevoegd als nieuw kind
Naam   Vrij tektsveld Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Instituut   Vrij tekstveld Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Niveau  
Opleidingsniveau. Vul een getal in
1 = MBO
2 = HBO
3 = WO
4 = Overig
5 = LBO

Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Startdatum  
Stardatum:
dd-mm-jjjj

Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Einddatum  
Einddatum:
dd-mm-jjjj

Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Eindcijfer  
Eindbeoordeling:
Vrij tekstveld

Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
Geslaagd   Wel of niet geslaagd: 

0 = Nee
1 = Ja
Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding
OnderdeelOpleidingsplan  

Wel of nietonderdeel van opleidingsplan:

0 = Nee
1 = Ja

Opleidingen Wordt toegevoegd als nieuwe opleiding

Opmerkingen