Importsheet tab: Debiteuren

 

Kolom Naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs
      Debiteurniveau
Debiteurnr Ja Debiteur Nummer Debiteur info
DebiteurNaam Ja Debiteur Naam  
FactuurTAV    Factuur ter attentie van  
Telefoon   Telefoonnummer  
Faxnr   Faxnummer  
FactuurEmailadres   Factuur Emailadres  
Website   Website Hier mag geen "http://" in staan
FactuurAdres   Factuuradres Adres Debiteur info
FactuurHuisnummer   Factuuradres Huisnummer  
FactuurHuisnummerToev   Factuuradres Huisnummer toevoeging  
FactuurPostcode   Factuuradres Postcode 1111AA  
FactuurPlaats   Factuuradres Plaats  
FactuurProvStaat   Factuurades Provincie/Staat  
FactuurCodeLand   ISO code
Nederland = NL
 
PostAdres   Postadres Adres Debiteur info
PostHuisnummer   Postadres Huisnummer  
PostHuisnummerToev   Postadres Huisnummer toevoeging  
PostPostcode   Postadres Postcode 1111AA  
PostPlaats   Postadres Plaats  
PostCodeLand   ISO code
Nederland = NL
 
ContactNaam   Naam Contactpersoon Contactpersoon
Contacttelefoonnr   Telefoonnummer Contactpersoon  
ContactEmail   Emailadres Contactpersoon  
BankReknr   Bankrekeningnummer Debiteur info
BiC   BIC nummer  
IBAN   IBAN nummer  
BankNaam   Naam Bank  
BankLand   ISO code
Nederland = NL
 
Gironummer   Gironummer  
ServiceLevel   Naam servicelevel zoals beschreven op tabblad Instellingen Service level
StartPeriodeServicelevel   Startperiode Contract servicelevel  
StartJaarServicelevel   Startjaar contract servicelevel  
TagNr1   Tag nummer 1 Debiteur info
TagNr2   Tag nummer 2  
TagNr3   Tag nummer 3  
... t/m TagNr10      
Opmerking1   Opmerkingen  
Opmerking2      
Opmerking3      

 

Opmerkingen