Importsheet tab: Debiteuren

 

Kolom Naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Nmbrs®
      Debiteurniveau
Debiteurnr Ja Debiteur Nummer Debiteur info
DebiteurNaam Ja Debiteur Naam  
FactuurTAV    Factuur ter attentie van  
Telefoon   Telefoonnummer  
Faxnr   Faxnummer  
FactuurEmailadres   Factuur Emailadres  
Website   Website Hier mag geen "http://" in staan
FactuurAdres   Factuuradres Adres Debiteur info
FactuurHuisnummer   Factuuradres Huisnummer  
FactuurHuisnummerToev   Factuuradres Huisnummer toevoeging  
FactuurPostcode   Factuuradres Postcode 1111AA  
FactuurPlaats   Factuuradres Plaats  
FactuurProvStaat   Factuurades Provincie/Staat  
FactuurCodeLand   ISO code
Nederland = NL
 
PostAdres   Postadres Adres Debiteur info
PostHuisnummer   Postadres Huisnummer  
PostHuisnummerToev   Postadres Huisnummer toevoeging  
PostPostcode   Postadres Postcode 1111AA  
PostPlaats   Postadres Plaats  
PostCodeLand   ISO code
Nederland = NL
 
ContactNaam   Naam Contactpersoon Contactpersoon
Contacttelefoonnr   Telefoonnummer Contactpersoon  
ContactEmail   Emailadres Contactpersoon  
BankReknr   Bankrekeningnummer Debiteur info
BankNaam   Naam Bank  
BankLand   ISO code
Nederland = NL
 
Gironummer   Gironummer  
ServiceLevel   Naam servicelevel zoals beschreven op tabblad Instellingen Service level
StartPeriodeServicelevel   Startperiode Contract servicelevel  
StartJaarServicelevel   Startjaar contract servicelevel  
TagNr1   Tag nummer 1 Debiteur info
TagNr2   Tag nummer 2  
TagNr3   Tag nummer 3  
... t/m TagNr10      
Opmerking1   Opmerkingen  
Opmerking2      
Opmerking3      
...Opmerking...      

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk