Importsheet tab: Vaste Looncomponenten

Kolom Naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs
Debiteurnr Ja Debiteurnummer Debiteurniveau, Debiteur info
Bedrijfnr Ja Bedrijfnummer Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf
Persnr Ja Personeelsnummer Medewerkersniveau, Personalia
Naam   Naam, ter informatie  
PeriodeStart Ja Jaar-nummer periode. Om de waardes in deze rij een startperiode van bijvoorbeeld periode 10 in 2021 te geven wordt ingevuld: 2021-10 Looncomponenten
PeriodeEind   Jaar-nummer periode. De eindperiode is de laatste periode waarin de component wordt toegepast. Om de waardes in deze rij een eindperiode van bijvoorbeeld periode 12 in 2021 te geven wordt ingevuld: 2021-12  
  Ja Op regel 2 per kolom (vanaf Kolom G) een looncode definiëren, bijvoorbeeld L5100. Wanneer je een opmerking aan een looncode wil toevoegen definieer de volgende cel als volgt: OpmerkingenL5100. Het toevoegen van een opmerking is optioneel. De bijbehorende waarden per medewerker voer je in vanaf regel 3.  

Opmerkingen