Wat staat er op de loonstrook?

De loonstrook is kortweg opgebouwd uit drie delen. Het bovenste deel bevat algemene gegevens over de medewerker. Het middenstuk betreft de berekening bruto-netto en de werkgeverslasten. Onderaan de loonstrook worden de reserveringen, het verlof en enkele cumulatieve waardes weergegeven.

Algemene gegevens

Wat_staat_er_op_de_loonstrook.png

1. De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak

2. De naam van de medewerker.

3. Kolom 1:

 • Personeelsnummer
 • Geboortedatum dag-maand-jaar
 • Burgerlijke staat
 • Afdeling
 • Kostenplaats
 • Functieomschrijving
 • Anciënniteitsdatum (wordt alleen getoond bij gebruik)

4. Kolom 2:

 • In dienstdatum dag-maand-jaar
 • Uit dienstdatum dag-maand-jaar
 • Stam salaris: Bruto salaris op fulltime basis
 • Parttime %: Percentage dat de medewerker heeft gewerkt op basis van het fulltime rooster
 • Uurloon*: Bruto loon per uur (ook indien je vanuit een netto salaris werkt)
 • Minimumloon: Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd
 • Salaris tabel: Salaristabel/ Salarisschaal
 • Periode verhoging (wordt getoond alleen bij gebruik)

* bruto uurloon wordt berekend door het fulltime bruto periodesalaris te delen door het aantal fulltime bedrijfsuren per periode.

5. Kolom 3:

 • Contractduur
 • Uren per week
 • Schriftelijk contract 
 • Oproepkracht
 • Verloonde uren
 • Dagen gewerkt
 • Auto v/d zaak: Ja of nee
 • Cat. waarde -%: cataloguswaarde van de auto van de zaak

6. Kolom 4:

 • Periode: Periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak
 • Kleur / Tabel: Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / Tijdvak
 • LH/LHKorting: Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen
 • ZVW/WW/WIA: Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Speciale Tabel: Speciale regelingen voor de belasting
 • Buitenl. Wn.: Toepassing van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers
 • Jaarloon Bijzonder tarief
 • Tarief BT: Toegepast Bijzonder tarief

Berekening bruto-netto en werkgeverslasten

1. Bruto Het bruto salaris en de bruto vergoedingen (looncomponenten); indien je met netto-bruto componenten werkt dan staat er onder Waarde altijd de netto waarde (in geval van N/B urencodes die tegen netto uurloon 1/2 werken). Of het omgerekende bruto uurloon (indien je werkt met N/B urencodes waarbij het uurloontype 'berekend' is).

2. Branche De brancheregelingen (bijv. pensioenpremie en sociaal fonds); het is mogelijk om via de loonstrook de waardes op te vragen waarmee de grondslag wordt berekend. Zie daarvoor het volgende artikel; Hoe wordt de grondslag berekend op de loonstrook.

3. Werknemer Verzekering Inhoudingen werknemersverzekeringen (WIA/WGA/WW)

4. Zvw Inhoudingen Zorgverzekeringswet

5. Loonheffing Inhouding Loonheffing

6. Netto Netto vergoedingen of inhoudingen (looncomponenten)

7. Totalen Het netto salaris van de medewerker

8. Betalen Het over te maken bedrag naar het rekeningnummer

9. De totale werkgeverslasten

Let op: De gegevens in het rode vlak zijn gegevens voor de werkgever. Als werknemer ziet u deze kolom NIET op uw loonstrook, u ziet hier dan de cumulatieven staan.

Waardes onderaan de loonstrook

Wat_staat_er_op_de_loosntrook_onderaan.png

Onderaan de loonstrook wordt nog een drietal zaken getoond:

 • Reserveringen (indien ingeschakeld op in de salarisdocument instellingen)
 • Verlof (indien ingeschakeld op in de salarisdocument instellingen)
 • Cumulatieve waardes:
  • Fiscaalloon
  • SVW Loon
  • Loonheffing
  • Arbeidskorting cumulatief
  • Dagen gewerkt
  • Arbeidskorting d.p.
  • Verloonde uren
  • Run nummer (niet zichtbaar op de interactieve loonstrook)

 

Opmerkingen