Wat staat er op de loonstrook?

De loonstrook in video

 

Algemene gegevens

1. De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak

2. De naam van de medewerker.

3. Kolom 1:

 • Pers nr. Personeelsnummer
 • BSN Burgerservicenummer
 • Geboortedatum Geboortedatum dag-maand-jaar
 • Burg. staat Burgelijke staat
 • Afdeling Afdeling
 • Kostenplaats Kostenplaats
 • Functie Functieomschrijving
 • Anciënniteitsdatum (wordt getoond alleen bij gebruik)

4. Kolom 2:

 • In dienst: Indienstdatum dag-maand-jaar
 • Uit dienst: Uitdienstdatum dag-maand-jaar
 • Stam salaris: Bruto salaris op fulltime basis
 • Parttime %: Percentage dat de medewerker heeft gewerkt op basis van het fulltime rooster
 • Uurloon*: Bruto loon per uur (ook indien je vanuit een netto salaris werkt)
 • Minimumloon: Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd
 • Salaris tabel: Salaristabel/ Salarisschaal
 • Periode verhoging (wordt getoond alleen bij gebruik): Periode van automatische trede verhoging 

* bruto uurloon wordt berekend door het fulltime bruto periodesalaris te delen door het aantal fulltime bedrijfsuren per periode.

5. Kolom 3:

 • Kleur / Tabel: Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / Tijdvak
 • LH/LHKorting: Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen
 • ZVW/WW/WIA: Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Speciale Tabel: Speciale regelingen voor de belasting
 • Buitenl. Wn.: Toepassing van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers
 • Jaarloon BT: Jaarloon Bijzonder Tarief
 • Tarief BT: Toegepast Bijzonder tarief

6. Kolom 4:

 • Periode: Periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak
 • Run nummer: Betreft Bedrijfsrun
 • Dagen tijdvak: Aantal dagen per tijdvak
 • Dagen gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte dagen
 • Uren gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte uren
 • Auto v/d zaak: Ja of nee
 • Cat. waarde -%: cataloguswaarde van de auto van de zaak

Berekening bruto-netto en werkgeverslasten

1. Bruto Het bruto salaris en de bruto vergoedingen (looncomponenten); indien je met netto-bruto componenten werkt dan staat er onder Waarde altijd de netto waarde (in geval van N/B urencodes die tegen netto uurloon 1/2 werken). Of het omgerekende bruto uurloon (indien je werkt met N/B urencodes waarbij het uurloontype 'berekend' is).

2. Branche De brancheregelingen (bijv. pensioenpremie en sociaal fonds); het is mogelijk om via de loonstrook de waardes op te vragen waarmee de grondslag wordt berekend. Zie daarvoor het volgende artikel; Hoe wordt de grondslag berekend op de loonstrook.

3. Werknemer Verzekering Inhoudingen werknemersverzekeringen (WIA/WGA/WW)

4. Zvw Inhoudingen Zorgverzekeringswet

5. Loonheffing Inhouding Loonheffing

6. Netto Netto vergoedingen of inhoudingen (looncomponenten)

7. Totalen Het netto salaris van de medewerker

8. Betalen Het over te maken bedrag naar het rekeningnummer

9. De totale werkgeverslasten

Let op: De gegevens in het rode vlak zijn gegevens voor de werkgever. Als werknemer ziet u deze kolom NIET op uw loonstrook, u ziet hier dan de cumulatieven staan.

Waardes

Kolom 1:

 • Fiscaalloon: Bruto-uitkering plus vergoeding Zorgverzekeringswet. Hierover worden loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald.
 • Fiscaalloon Tabel: Fiscaalloon wat conform tabel belast wordt.
 • Fiscaalloon BT: Fiscaalloon Bijzonder Tarief

Kolom 2:

 • SVW Loon: Loon sociale verzekeringen; het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend.
 • Zvw Loon: Bruto loon minus de SV-premie (werknemerspremie voor WW)
 • WW Loon: Loon voor berekening Werkeloosheidspremie
 • WAO Loon: Loon voor berekening WAO-premie

Kolom 3:

 • Dagen gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte dagen
 • Dagen tijdvak: Aantal dagen per tijdvak
 • Uren gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte uren

Kolom 4:

 • Franchise d.p.: Franchise in deze periode
 • Franchise Cum.: Franchise Cumulatief
 • Arbeidskorting d.p.: Arbeidskorting in deze periode
 • Arbeidskorting cum.: Arbeidskorting cumulatief

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk