Loonrun aanvragen

Nadat uw klant alle personeelsmutaties (of personeelswijzigingen) heeft ingevoerd en alle (eenmalige) looncomponenten heeft ingevoerd kan de opdracht worden gegeven om de loonrun voor het betreffende bedrijf te laten uitvoeren.

Klik hier voor het volgende artikel: Waarom kan er geen loonrun worden aangevraagd of loonstroken worden verzonden?

Loonopdracht

tempsnip.png

1. Ga naar het tabblad Loonopdracht op bedrijfsniveau.

2. Klik eventueel op het kleine driehoekje om de acties open te klappen.

3. Klik op het witte blokje rechts van Salarismutaties controleren.

Mutaties controleren

Screenshot_-_2021-10-05T162043.125.png

Controleer de salarismutaties en klik op Gecontroleerd.

Salarisrun aanvragen

Screenshot_-_2021-10-05T162235.124.png

- Klik op het blokje rechts van "Salarisrun aanvragen."

- Deze optie kan ook worden uitgevoerd in het dashlet 'Run aanvraag', door op de groene knop te klikken

 

Periode aanvraag

Screenshot_-_2021-10-05T162325.866.png

Klik op Periode aanvraag. Het is ook mogelijk om een mededeling te plaatsen; de maximale lengte is 510 tekens inclusief spaties.

De run aanvraag is nu gedaan, dit kunt uw klant controleren door te kijken of er nu twee groene blokjes staan.

De loonrun kan nu worden gedraaid.

Let op: Het is mogelijk om deze actie voortaan automatisch te laten uitvoeren voor uw klanten.

 

Dashlet Run aanvraag

Na het aanvragen van de run, kunt u in het dashlet Run aanvraag op de betreffende run klikken. Hier vindt u dan meer informatie over de run, zoals welke periode het betreft en wie de aanvraag heeft gedaan. Ook kunt u zien welke acties er nog moeten worden gedaan, voordat de nieuwe run kan worden aangevraagd.

 

- De gele klokjes voor de acties 'Loonaangifte' en 'Pensioen export' geven aan dat deze actie nog handmatig moet worden uitgevoerd

- Zouden deze klokjes groen zijn dan moeten de acties nog via de automatisch workflow worden uitgevoerd

 

Wanneer de laatste actie is gedaan - in het voorbeeld is dat het aanmaken van de pensioenexport - zal de groene knop om de run aanvraag voor de volgende periode te kunnen doen weer verschijnen.

 

Opmerkingen