Run errors

Dit artikel beschrijft de oorzaken en oplossingen van twee errors die naar voren kunnen komen bij het draaien van een run. De volgende foutmeldingen worden in dit artikel behandeld:

Error: ComputeValues

Oorzaak1

De medewerker loonheffingsinstellingen of SVW instellingen zijn niet ingevuld.

Oplossing1

Vul de medewerker loonheffingsinstellingen en SVW instellingen vanaf de periode dat de medewerker indienst komt. 

Oorzaak2

Er wordt een TWK gedraaid over een eerdere periode waar een looncode is gebruikt die niet meer in het loonmodel staat.

Oplossing2

Voeg de looncode opnieuw toe aan het loonmodel dat is gekoppeld bij het bedrijf. 

Oorzaak3

De medewerker heeft geen actief contract.

Oplossing3

Voeg een contract toe. 

Oorzaak4

Nadat de medewerker is gerund wordt de indienstdatum veranderd naar een later moment. 

Oplossing4 Het is niet mogelijk om een medewerker op hetzelfde personeelsnummer later in dienst te melden. Zie ook het volgende artikel: Een medewerker komt niet of later indienst maar is wel reeds meegenomen in loonaangifte

 

Error: ProcessBranches

Oorzaak1

De medewerker heeft geen rooster.

Oplossing1

Voeg een rooster toe vanaf de periode dat de medewerker in dienst komt. 

Oorzaak2

De medewerker heeft geen salaris.

Oplossing2

Voeg salaris toe vanaf de periode dat de medewerker in dienst komt. 

Opmerkingen