Loonstrook en Jaaropgave in het Engels

Het is mogelijk om je loonstrook in het Engels weer te geven. Dit is mogelijk om in te stellen per bedrijf. Je kan hier dus niet op medewerkerniveau van afwijken. Naast het instellen van de Engelse template, dien je ook eventuele looncodes en reserveringen te vertalen. De vertaling kan je vervolgens zelf invoeren als naamswijziging.

Op deze pagina staat de uitleg van alle stappen die je dient te doorlopen voor het aanmaken van een Engelse loonstrook. Hierna volgen de stappen voor de jaaropgave.

 

Instelling op bedrijfsniveau

Je wijzigt het template van de loonstrook op bedrijfsniveau, tabblad salaris instellingen, Hier klik je in het dashlet Salarisdocumenten instellingen op wijzigen onder loonstrook instellingen.
mceclip0.png

Selecteer de template (default) English. En sla vervolgens de wijziging op. 

De template van de loonstrook is nu in het Engels. Dat wil zeggen dat de standaard vaste gegevens op de loonstrook zijn vertaald naar het Engels. De looncodes en de reserveringen op de loonstrook  zijn nog niet vertaald. Dit kan je zelf doen door de omschrijvingen aan te passen.

 

Omschrijving looncodes aanpassen

Ga op debiteurniveau naar het loonmodel van het bedrijf. Selecteer de looncode die je wilt vertalen en klik op Wijzig looncode omschrijving. Pas de omschrijving aan naar de Engelse omschrijving. En sla de wijziging op.

LET OP: de loonstroken die reeds gedraaid zijn, zullen niet met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden. Er is geen ingangsdatum bij het wijzigen van een looncode omschrijving! Dus herberekenen Salarisdocumenten heeft geen zin.

 

Omschrijving reserveringen aanpassen

Nadat je dit hebt gedaan, kan je de reserveringen aanpassen en vertalen. Je kan dit doen door in het dashlet Reserveringen op bedrijfsniveau op de reservering te klikken en de omschrijving aan te passen.


Voorvertoning op de interactieve loonstrook

Wanneer je bovenstaande wijzigingen hebt doorgevoerd kan je dit eerst op de interactieve loonstrook op medewerkersniveau nagaan. Wanneer je  nog niet het gewenste resultaat hebt bereikt kan je de bovenstaande stappen wederom doorlopen. Wanneer wel het gewenste resultaat is bereikt kan je de salarisrun draaien. Zodat je vervolgens de aangepaste loonstroken beschikbaar kan maken voor de medewerkers.
Let op:  Bij het downloaden van de interactieve en proforma loonstrook is de header / footer altijd in het Nederlands. In de medewerker login is de header en de footer van de loonstrook wel in het engels, indien ingesteld. 
 

Jaaropgave

Wanneer een medewerker zijn gebruiker profiel op Engels instelt, of zijn medewerkerlogin is in het Engels aangemaakt,  ziet hij de jaaropgave in het Engels.

 

 

Opmerkingen