Proforma

Met een proforma krijg je voor een nieuwe medewerker een inschatting van het maandelijkse nettobedrag en de werkgeverskosten.
Of je kunt nagaan wat voor loonstrook een werknemer die nog niet in dienst / in Nmbrs ingevoerd is zou krijgen - en dus ook wat de werkgeverslasten zouden zijn.

Er gelden enige beperkingen m.b.t. het gebruik van de proforma, zie dit artikel voor meer informatie daarover.

 

De huidige bedrijfsinstellingen worden toegepast en je kunt een proforma aanmaken op basis van een bestaande werknemer of een "default medewerker".

Proforma aanmaken

Je vindt de proforma op bedrijfsniveau via de menu-knop (1) rechtsboven op het scherm, vervolgens klik je op 'Proforma' (2) onder Loonopdracht. Daarnaast is de proforma ook beschikbaar op medewerkerniveau. 

Selecteer hier het jaar waarop de proforma betrekking heeft. Door op het plus-teken te klikken krijg je de optie een nieuwe proforma aan te maken.

Vervolgens kun je alle benodigde gegevens voor de proforma invullen. 

  1. Vul hier de gewenste namen in en het jaar waarop de proforma betrekking heeft.
  2. Selecteer hier of je een default medewerker of een bestaande medewerker wil gebruiken.

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klik je op "Opslaan", je komt dan gelijk in de proforma terecht.

Let op: Een bestaande medewerker is alleen te selecteren als de medewerker op dit moment(datum van vandaag) in dienst is.  

Proforma aanpassen

  1. Je kunt de proforma bewerken door op de betreffende namen te klikken (net zoals je gewend bent van de interactieve loonstrook). Als je bijvoorbeeld op "Pers nr." klikt zal het Personalia dashlet worden geopend en kun je deze aanpassen.
  2. De runcontrole wordt ook op de proforma uitgevoerd. Klik op het gekleurde blokje om te zien wat er mogelijk niet correct is.
  3. De proforma kan zichtbaar worden gemaakt voor de medewerker door dit aan te vinken onder het kopje 'zichtbaar medewerker'. De proforma is NIET in PDF te downloaden. 
  4. Net zoals bij de interactieve loonstrook kan je hier eenvoudig vaste en/of variabele looncomponenten toevoegen.

De aangepaste proforma wordt automatisch opgeslagen.

 
 
 

 

Opmerkingen