Overzicht van alle rapporten in Nmbrs®

Tabblad Overzichten

Medewerkers Bedrijven

Medewerker Verzuim (Nieuw)

Bedrijf Contactpersoon (Nieuw)
Medewerker Dienstverband (Nieuw) Bedrijf NAW
Medewerker NAW (Nieuw)  Bedrijf Salarisinstellingen (Nieuw)
Medewerker SVW instellingen (Nieuw)  Bedrijf SVW Instellingen (Nieuw)
Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)  Bedrijf Workflowinstellingen (Nieuw)
Aangepaste Rapporten  Aangepaste Rapporten

 

Debiteuren Accountant
Debiteuren Tags Verzuim Overzichten
Debiteur Contactpersoon Verzuim XML Meldingen
Debiteur NAW Gebruikersaccount Lijst (Nieuw)
Debiteur Service Level Run Teller
Debiteuren op de Kaart Verzonden Signalen
Debiteur HR Signalen Template Looncomponenten per periode (Nieuw)
Aangepaste Rapporten  

Tabblad Explorer

Debiteurniveau => Tabblad Overzichten:

Rapporten HR Dashboards
Medewerker documenten Overzicht Afdelingen
Medewerker familie Overzicht contracten
Medewerker auto v/d zaak Overzicht Man/Vrouw
Medewerker NAW gegevens Rapporten HR
Medewerker opleidingen Looncomponenten per periode
Medewerker uren en salaris (HeadCount) Gebruikersaccount lijst
Medewerker verjaardag  
Medewerker verlofsaldo  
Medewerker verstrekkingen  

 

Bedrijfsniveau => Tabblad Overzichten:

Rapporten HR Rapporten salarisinvoer Overige
Medewerker auto v/d zaak Brancheregelingen Bedrijf wijzigingen
Medewerker NAW lijst Contracten Medewerker wijzigingen
Medewerker opleidingen Invoer Looncomp. (vast/variabel) Verzonden signalen
Medewerker uren en salaris (HeadCount) Invoer looncomponenten Twk wijzigingen
Medewerker verjaardagslijst Invoer urencomponenten Rapport Journaalposten
Medewerker verlofregistratie Invoer uurloners (uren en dagen) Medewerkers adres
Medewerker verlofsaldo Levensloop Verlofaanvragen
Medewerker verstrekkingen Loonheffing SVW instellingen Verjaardagen
Medewerker verzuimregistratie Reserveringen Verlofoverzicht
Medewerker documenten Spaarloon Verzuimoverzicht

 

Rapporten looncomponenten Grafieken / Dashboards
Looncomponenten (per periode) Looncomponenten per periode
Looncomponenten (per run) Looncomponenten per run
Looncomponenten (per run/periode) Overzicht Afdelingen (Bedrijf)
  Overzicht Man/Vrouw (Bedrijf)
  Overzicht Kostenpl. (Bedrijf)
  Overzichten Contracten (Bedrijf)

 

Bedrijfsniveau => Tabblad Loonopdracht:

Salaris documenten HR Documenten
Betaallijst Dashboard Headcount
Betaallijst cumulatief Dashboard Salaris
Branche Overzicht Dashboard Verlof
Branche Overzicht cumulatief Dashboard Verzuim
ClieOpbestand Headcount Afdeling (periode)
Interne waarden Headcount Bedrijf (periode)
Journaalposten afdeling Headcount Kostenplaats (periode)
Journaalposten afdeling cumulatief Headcount Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten bedrijf Medewerker Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten bedrijf cumulatief Verzuimperc. Afdeling (jaar)
Journaalposten Kostenpl / Kostendr Verzuimperc. Bedrijf (jaar)
Journaalposten kostenplaats Verzuimperc. Kostenplaats (jaar)
Journaalposten kostenplaats cumulatief Verzuimperc. Kp. / Kd. (jaar)
Journaalposten medewerker Verzuimuren Afdeling (cum)
Journaalposten medewerker cumulatief Verzuimuren Afdeling (jaar)
Loonaangifte Overzicht Verzuimuren Afdeling (periode)
Loonaangifte Overzicht cumulatief Verzuimuren Bedrijf (cum)
Looncomponenten Bedrijf Verzuimuren Bedrijf (jaar)
Looncomponenten bedrijf cumulatief Verzuimuren Bedrijf (periode)
Loonstaat Verzuimuren Kostenplaats (cum)
Loonstaat alle werknemers Verzuimuren Kostenplaats (jaar)
Loonstroken Verzuimuren Kostenplaats (periode)
Loonstroken werkgever Verzuimuren Kp. / Kd. (cum)
Run Controle Verzuimuren Kp. / Kd. (jaar)
SEPA Verzuimuren Kp. / Kd. (periode)
Standenregister per looncomponent Werkgeverskosten Afdeling (jaar)
Standenregister per medewerker Werkgeverskosten Bedrijf (jaar)
SWIFT101 bestand Werkgeverskosten Kostenplts (jaar)
Verzamelloonstaat Werkgeverskosten Kp. / Kd. (jaar)
Verzamelloonstaat cumulatief  
Werkkostenregeling  

 

Medewerkersniveau => Tabblad Overzichten:

Dashboards Rapporten looncomponenten Grafieken
Loonstroken per periode Looncomponenten (per periode) Looncomponenten per Periode
Loonstroken per run Looncomponenten (per run) Looncomponenten per Run
  Looncomponenten (per run/periode)  
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk