Loondispensatie toepassen: looncode 1006

Loondispensatie

Op het moment dat je loondispensatie wilt toepassen bij een medewerker, kun je dit verwerken met behulp van looncode 1006. Als je het bedrag aan loondispensatie negatief invoert op looncode 1006, zal de grondslag voor de reservering vakantiegeld (reservering 1) en reservering 2 verlaagd worden. Tevens zal, voor de toetsing van het minimumloon voor de premiekorting, de looncode 1006 in de berekening opgenomen worden.

Mocht je gebruik willen maken van loondispensatie welke gebaseerd is op een vast percentage van het loon, dan kun je gebruik maken van een looncode met werking 9.

In dit geval kan je, indien noodzakelijk, handmatig de grondslag 10090 Premiekorting minimumloon toevoegen aan deze looncode. Hierdoor zal bij de toetsing van het minimumloon voor de premiekorting de betreffende looncode in de berekening opgenomen worden. 

 Let op: De grondslag 10090 Premiekorting minimumloon kan alleen toegevoegd worden aan looncodes. Op het moment dat je deze toevoegt aan een outputcode van een urencomponent kan de berekening van de premiekorting verkeerd gaan.

Opmerkingen