Jaarwerk

Zodra de laatste run is verwerkt is het jaarwerk zichtbaar, deze is te vinden via de "Salarisdocumenten" en verschijnt onder de laatste run.
 
Let op. Voor de documentviewer is het jaarwerk pas zichtbaar als er een jaarwissel is gedraaid.
 

 
 
 
De beschikbare documenten zijn:
 
 1. Jaaropgaaf
 2. Dashboard Jaarwerk
 3. Loonaangifte Overzicht cumulatief*
 4. Loonaangifte Overzicht Per Periode*
 5. Ingediende Loonaangiften
 6. Betaallijst cumulatief
 7. Verzamelloonstaat cumulatief
 8. Journaalposten medewerker cumulatief
 9. Journaalposten afdeling cumulatief
 10. Journaalposten kostenplaats cumulatief
 11. Journaalposten bedrijf cumulatief
 12. Looncomponenten bedrijf cumulatief
 13. Loonstaat*
 14. Loonstaat alle werknemers*
 15. Reserveringsaldo's
 16. Verlofsaldo's

* Document Loonaangifte Overzicht uit de Salarisdocumenten, kan verschillen van de Ingediende Loonaangifte. Dit komt doordat een Ingediende Loonaangifte meerdere runs kan bevatten. Daarnaast zijn de bedragen per rubriek in het document Loonaangifte Overzicht uit het dashlet Salarisdocumenten niet afgerond en die in de Ingediende Loonaangifte wel. Voor meer informatie, klik hier.

* Kolom 17 in de loonstaat hanteren wij zoals de Belastingdienst aangeeft. Wat inhoudt:

Kolom 17 is kolom 3 minus kolom 7, 15 en 16

Kolom 3 = Loon in geld

Kolom 7 = Aftrekposten voor alle heffingen
Kolom 15 = Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen
Kolom 16 = Ingehouden bijdrage Zvw

Dat betekent dat de onbelaste vergoedingen / inhoudingen en de eigen verzekeringen (zoals ERD wga) hierin niet verwerkt worden.

 

 

Let op in 2013 kan de "Loonaangifte Overzicht cumulatief" iets afwijken van "Loonaangifte Overzicht Per Periode", omdat beiden salarisdocumenten afgerond worden. Er kan dus een verschil ontstaan omdat we per periode dan wel per jaar afronden.

Vanaf 2014 worden deze salarisdocumenten niet meer afgerond, zodat ze makkelijker gebruikt kunnen worden in combinatie met andere rapporten, zoals bijvoorbeeld de journaalposten.

Opmerkingen

 • Avatar
  Sanne Muijs-van den Bosch
  Bij de nieuwe documenten die toegevoegd zijn: Reservering saldo's en verlof saldo's graag nog de totaaltelling toevoegen en de mogelijkheid Download Excel
 • Avatar
  Melinda Lechner

  Kan het WKR rapport ook in het jaarwerk toegevoegd worden?

 • Avatar
  Natascha Boxem

  Kan er een optie komen om het jaarwerk in een bestand te zetten, zoals Loon dat ook heeft? Al die aparte bestanden een hoop gedoe om te downloaden.