StiPP: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor StiPP aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar StiPP dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'Stipp', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Om onjuist aangeleverde pensioenregelingen te corrigeren dien je de onjuiste pensioenregeling geactiveerd te houden en op medewerkersniveau het percentage in de betreffende periodes op 0 te zetten. Na het verwerken van de correcties via een TWK-run gaat de correctie van de pensioenaangifte mee in de eerstvolgende pensioenaangifte.

Let op: een intrekking is niet mogelijk.

PDO-bestand

Het is mogelijk om een pensioenexportbestand (PDO-bestand) te genereren dat naar StiPP kan worden aangeleverd. We mogen dit bestand niet rechtstreeks naar StiPP verzenden; in plaats daarvan dient het te worden gedownload en (in het StiPP-portal) te worden geüpload.

Het bestand dat je vanuit Nmbrs downloadt is een .txt bestand, dat ingelezen kan worden via het StiPP-portal.

 

Aanleverfrequentie

StiPP kent alleen een maand-aanlevering. Je kunt dus per jaar 12 keer een pensioenexport aanmaken en uploaden. Ook bij week- of 4-weekverloning kan deze export gewoon worden gebruikt. Houd er wel rekening mee dat we in dat geval dezelfde methodiek hanteren als bij de loonaangifte. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Let op: StiPP kan alleen rekeningnummers in IBAN-formaat verwerken. Opgeven van een Amerikaans rekeningnummer zal ertoe leiden dat het PDO-bestand tijdens het inlezen afgekeurd wordt en dient dus vermeden te worden.

Foutmeldingen

Deze pagina bevat een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen