Uitzendkrachten

Nmbrs ondersteunt standalone de uitzendkrachtenbranche niet volledig. De reden hiervoor is dat een uitzendbureau vaak meer verwacht dan alleen een netto – bruto berekening. Er is wel beperkte mogelijkheid om de uitzendkrachtenbranche in te richten; dit artikel beschrijft hoe je dat kunt doen.

Door Nmbrs te combineren met Tigris is het echter wél mogelijk om uitzendorganisaties optimaal te faciliteren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Ondersteunde brancheregelingen

  • 0087| Uitzendkrachten Branche (ABU)
  • 0088| Uitzendkrachten Branche (NBBU)
  • 0089| Uitzendkrachten Branche (NVUB)

Berekening brancheregeling

De Uitzendkrachten Branches hebben elk 6 brancheregelingen:

  • Compensatie wachtdag
  • Basis pensioenregeling
  • Plus pensioenregeling
  • Premie scholing
  • Sociaal fonds
  • Aanvulling ziektewet

De pensioenregelingen zijn perioderegelingen, met een maximum pensioengevend uurloon en, in geval van de Plusregeling, een franchise. De VCR methode wordt toegepast. Voor de grondslag worden, naast het salaris, verschillende loon- en urencodes meegerekend. Onder deze codes vallen bijvoorbeeld bedragen voor uitbetaalde verlofuren en reserveringen. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn terug te vinden bij de Systeembranches op het tabblad Instellingen in Nmbrs.

Geen franchise Basis Pensioenregeling
In de Basis Pensioenregeling wordt geen rekening gehouden met de geldende uurfranchise, omdat deze uitsluitend voor de opbouw van het pensioenkapitaal geldt. In de Basisregeling betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie en dit gaat buiten de salarisadministratie om. Zie dit artikel voor een onderbouwing hiervan.

Pensioenexport

Voor de pensioenexport kan het StiPP-formaat worden gebruikt. De in Nmbrs gegenereerde pensioenaangifte kan als .txt-bestand worden gedownload en vervolgens geüpload naar het portal van StiPP.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk