Uitzendkrachten

Nmbrs ondersteunt standalone de uitzendkrachtenbranche niet volledig. De reden hiervoor is dat een uitzendbureau vaak meer verwacht dan alleen een netto – bruto berekening. Er is wel beperkte mogelijkheid om de uitzendkrachtenbranche in te richten; dit artikel beschrijft hoe je dat kunt doen.

Door Nmbrs te combineren met Tigris is het echter wél mogelijk om uitzendorganisaties optimaal te faciliteren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 633 | Uitzendkrachten
 • 1060 | NBBU Uitzendkrachten
 • 2742 | Uitzendkrachten NVUB

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0087 | Uitzendkrachten (ABU)
 • 0088 | Uitzendkrachten (NBBU)
 • 0089 | Uitzendkrachten (NVUB)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • n.v.t.

Pensioenexport

Voor de pensioenexport kan het StiPP-formaat worden gebruikt. De in Nmbrs gegenereerde pensioenaangifte kan als .txt-bestand worden gedownload en vervolgens geüpload naar het portal van StiPP.

↓ Berekening

De Uitzendkrachtenbranches hebben elk 6 brancheregelingen:

 • Compensatie wachtdag
 • Basis pensioenregeling
 • Plus pensioenregeling
 • Premie scholing
 • Sociaal fonds
 • Aanvulling ziektewet

De pensioenregelingen zijn perioderegelingen, met een maximum pensioengevend uurloon en, in geval van de Plusregeling, een franchise. De VCR-methode wordt toegepast. Voor de grondslag worden, naast het salaris, verschillende loon- en urencodes meegerekend. Onder deze codes vallen bijvoorbeeld bedragen voor uitbetaalde verlofuren en reserveringen. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn terug te vinden bij de Systeembranches op het tabblad Instellingen in Nmbrs.

Berekening Basis Pensioenregeling:
Grondslag * premiepercentage werkgever

In de Basis Pensioenregeling wordt geen rekening gehouden met de geldende uurfranchise, omdat deze uitsluitend voor de opbouw van het pensioenkapitaal geldt. In de Basisregeling betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie en dit gaat buiten de salarisadministratie om. Zie dit artikel voor een onderbouwing hiervan.

Berekening Plus Pensioenregeling:
1. Grondslag (A): parttime salaris + overige looncomponenten in de grondslag
2. Franchise (B): franchise per uur * werkelijk gewerkte uren medewerker
3. Grondslag (C): Grondslag A - Franchise B

Rekenvoorbeeld
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltime werknemer met een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:
- Grondslag = 2000
- Franchise per uur = 5,77
- Gewerkte uren medewerker = 176

Stap Berekening   Uitkomst
1. Grondslag (A):     2000
2. Franchise (B): 5,77 * 176   =    1015,52
3. Grondslag (C):   2000 - 1015,52     = 984,48

Let op:
In Nmbrs wordt niet automatisch de fase bijgehouden waarin een medewerker zich bevindt.

Opmerkingen