StiPP: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexport voor StiPP aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie over de aanlevering en het uploaden van het exportbestand naar StiPP. 

Pensioenexport instellen  

Ga naar het bedrijfsniveau en klik op het tabblad Instellingen.

  1. Klik op Pensioen Exportinstellingen.
  2. Selecteer het formaat 'Stipp'.
  3. Vul de gegevens in en klik op 'Opslaan'.

 

Na het opslaan van de zojuist ingevulde gegevens zet je een vinkje om het nummer voor het bedrijf te activeren.

De pensioenexportinstellingen zijn nu geactiveerd. Het aanmaken van de export gaat hetzelfde als bij de andere pensioenexportbestanden, zie hiervoor: Pensioenaangifte.

Correcties

Correcties (TWK's) worden meegenomen in deze pensioenexport.

Let op: een intrekking is niet mogelijk. Om onjuist aangeleverde pensioenregelingen te corrigeren dien je de onjuiste pensioenregeling geactiveerd te houden en het percentage op 0 te zetten (op medewerkersniveau) in de betreffende periodes. Hierna dient dit via een TWK-run verwerkt te worden en gaat de correctie pensioenaangifte mee in de eerstvolgende pensioenaangifte.

Uploaden 

Het is mogelijk om een pensioenexportbestand (PDO bestand) te genereren waarmee de pensioenexport naar StiPP kan worden aangeleverd. We mogen dit bestand niet rechtstreeks naar StiPP verzenden; in plaats daarvan dient het te worden gedownload en (in het StiPP-portal) te worden geüpload.
Het bestand dat je vanuit Nmbrs downloadt is een .txt bestand, dat ingelezen kan worden via het StiPP-portal.

Aanlevering

Stipp kent alleen een maand-aanlevering. Je kunt dus per jaar 12 keer een export aanmaken / uploaden. Ook als je een week- of 4-weekverloning hebt kan deze export gewoon worden gebruikt. Houd er wel rekening mee dat we in dat geval dezelfde methodiek hanteren als bij de loonaangifte.

Let op: StiPP kan alleen rekeningnummers in IBAN-formaat verwerken. Opgeven van een Amerikaans rekeningnummer zal ertoe leiden dat het PDO-bestand tijdens het inlezen afgekeurd wordt en dient dus vermeden te worden. 

Foutmeldingen

Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder dezelfde debiteur heeft dezelfde actieve pensioenexportinstelling, terwijl deze bij slechts 1 bedrijf actief mag staan.

Oplossing

Deactiveer deze pensioenexportinstelling bij het andere bedrijf (onder dezelfde debiteur) of creëer een extra pensioenexportinstelling in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk