Bakkersbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Bakkersbedrijf. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1496 | Bakkersbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0008 | Bakkersbedrijf

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij)
 • 1500 | Bakkersbedrijf
 • 1502 | Bakkersbedrijf (uur)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover. 

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. 

Voor pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 kun je het XML-bestand van de loonaangifte downloaden en deze uploaden op de site van het bakkerspensioen. De medewerkers zullen op basis van CAO-code 316 op het tabblad Afwijking verplichtstelling terecht komen. Hier kan aangegeven worden welke medewerkers niet deelnemen aan deze pensioenregeling. Dit is een eenmalige actie en dient vervolgens alleen nog bij nieuwe medewerkers uitgevoerd te worden.

↓ Berekening

Regeling Ouderdomspensioen dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Dit is een periode- (ultimo-)regeling met als grondslag het SV-loon minus de eigen grondslag. Bij de berekening zijn een franchise, een maximum grondslag en de VCR-methode van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Grondslag (A): SV loon na de branche minus de eigen grondslag
 2. Maximum grondslag (B):
  - Fulltimer: maximum jaargrondslag / aantal perioden
  - Parttimer en uurloner: (maximum jaargrondslag / aantal jaaruren) * werkelijke uren medewerker
 3. Toegepaste grondslag: (A) als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • SV-loon = 2000
 • Maximum jaargrondslag = 51100
Stap Berekening   Uitkomst
1. Grondslag (A):         2000
2. Maximum grondslag (B):         51100 / 12       =       4258,33
3. Toegepaste grondslag: 2000 < 4258,33        = 2000

Vitaliteitsregeling
De vitaliteitsregeling kan in Nmbrs worden verwerkt met looncode 6100 | Vitaliteitsregeling. Deze looncode kan gebruikt worden om 10% van het salaris in te houden. Hierdoor zal de pensioenregeling niet worden verlaagd. Het aantal verloonde uren dient verlaagd te worden via een urencode die niet meetelt voor de branche (bijvoorbeeld urencode 7010). De werking van de urencode dient eerst aangepast te worden, zodat deze geen looncode-output berekent. In het voorbeeld van urencode 7010, dient het uurloon aangepast te worden naar een waarde van 0. Hierna kunnen de negatieve uren geboekt worden op deze urencode om de verloonde uren te verlagen. In dit artikel kun je lezen hoe je de werking van een urencode aanpast.Opmerkingen