Verf- en Drukinktindustrie

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Verf- en Drukinktindustrie. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Visma Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 819 | Bereide Verf- en Drukinktindustrie

Aanwezige pensioenregelingen in Visma Nmbrs:

 • 0237 | Verf en Drukinkt

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Visma Nmbrs:

 • n.v.t.

In Visma Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Visma Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

↓ Berekening

De regeling Pensioen dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - fulltime salaris 
  - parttime salaris/parttime percentage
  - uurloon * gemiddelde bedrijfsuren
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 4. Jaargrondslag (C): B - Jaarfranchise
 5. Parttime percentage (geen afronding) (D):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Maandgrondslag: (C / aantal perioden) * D

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • % vakantiegeld = 8%
 • Maximum jaargrondslag = 64970
 • Jaarfranchise = 15075
 • Gemiddelde uren = 164,67
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):             2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96         =       25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 64970       = 25920
4. Jaargrondslag (C): 25920 - 15075 = 10845
5. Parttime percentage (D): 164,67 / 164,67 = 1
6. Maandgrondslag: (10845 / 12) * 1 = 903,75

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Visma Nmbrs.

 

Opmerkingen