Introductie Grafische bedrijven Branche

In dit artikel vind je welke brancheregeling, welke salaristabel en welke CAO's worden ondersteund binnen de Grafische branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde brancheregelingen

Hier de brancheregeling zoals terug te vinden in Nmbrs.

  • 0001| Grafische Bedrijven Branche 

De salaristabel die voor deze branche kan worden geselecteerd vind je hieronder. Binnen Nmbrs worden AVV en principe akkoorden ondersteund, kijk hier voor meer informatie daarover.

  • 1288|Grafimedia (min/max)

Berekening brancheregeling

De Pensioen PGB regeling wordt als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.
De pensioenregeling is een perioderegeling. Voor deze regeling wordt als grondslag het SV Loon voor de branche minus de eigen grondslag genomen. De maximum grondslag is het maximum SV loon. Er wordt voor de berekening gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld vindt je op de onderstaande pagina.

Ouderschapsverlof

Om ouderschapsverlof te verwerken breng je de ouderschapsverlofuren in mindering via urencode 3039 Inhouding Uren Ouderschapsverlof (100%) daarnaast zul je aan PGB moeten doorgeven dat er sprake is van ouderschapsverlof, dit kan via: https://www.mijnpgbdesk.nl

Inrichting

Kijk hieronder hoe je een branche dient te selecteren.

 

Ploegentoeslag

Vanaf 2019 is de berekening voor de grondslag van de grafische branche aangepast. De grondslag wordt berekend op basis van het vaste salaris in de eerste periode van het jaar en het in de periode uitbetaalde ploegentoeslag. De vaste grondslag wordt aan het begin van het jaar of het dienstverband uitgerekend op basis van de looncodes die meetellen in de grondslag van de branche. Daar wordt elke periode de waarde van grondslag 10102|Variabel Salaris bij opgeteld.

De periodiek uitbetaalde grondslag kan aan de grondslag worden toegevoegd door de looncodes die gebruikt worden voor het verlonen van de ploegentoeslag te laten meetellen in grondslag 10102|Variabel Salaris. Hoe je een looncode kan laten meetellen in de grondslag wordt in het volgend artikel uitgelegd:
Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Let op!: de looncodes moeten nog handmatig toegevoegd worden aan de grondslag. Dit wordt niet op systeemniveau onderhouden.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

 

Brancheregeling en regeling kenmerken

nr. Brancheregeling  Productkenmerk PGB Omschrijving  Regeling variant
26 Pensioen PGB U0557-1010 Ouderdoms- en Partnerpensioen sector Grafimedia en Reprografie, verplicht gestelde functiegroepen. GMVP
25 ASF werk naar werkregeling S0557-1002 Werk naar werk regeling sector Grafimedia en Reprografie. ASFWW
27 ASF Gezondheidszorg S0557-1001 ASF Gezondheidszorg sector Grafimedia en Reprografie. ASFGZ
27 Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ASF/OPL S0557-2002 ASF Opleidingsfonds sector Grafimedia en Reprografie. ASFOP
28  (Verpl. KVGO) Rekening Vakbondactiviteiten S0557-2001 ASF Vakbond Grafimedia en Reprografie.  ASFVB 
29 ASF Hardheidsregeling S0557-1003 ASF Hardheidsregeling Grafimedia en Reprografie.  ASFHH
30  Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ZSO S0557-3001  ASF Opleiding Zeef/Sign Grafimedia en Reprografie. ASFZS

 

 

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk