Reservering met betaalwijze 'Voor einde periode'

De betaalwijze 'Voor einde periode' houdt in dat het gereserveerde bedrag over de ingestelde referteperiode eerder wordt uitbetaald dan de laatste periode van de referteperiode. Onderstaand een voorbeeld:

mceclip0.png

1) De ingestelde referteperiode loopt van juli 2014 tot en met juni 2015.

2) Je wilt het gereserveerde bedrag (dus inclusief juni 2015) reeds in mei 2015 uitbetalen.

Deze betaalwijze maakt standaard een schatting van de maanden na de betaalperiode, met eventueel een verrekening aan het einde.

Let op: Met de schatting wordt er geen rekening gehouden met de minimum reservering. In de laatste periode zal er een verrekening plaatsvinden. 

In dit voorbeeld zal Nmbrs dus een schatting maken van juni 2015 en dit reeds in mei 2015 uitbetalen. In juni 2015 zal een verrekening plaatsvinden, indien het werkelijke gereserveerde bedrag afwijkt van het geschatte bedrag.

3) Indien je geen schatting wilt kun je de optie 'Geen schatting toekomstige periodes' aanvinken. LET OP: er wordt in dat geval niets gereserveerd over die toekomstige perioden! Je kunt het eventueel teveel of te weinig gereserveerde bedrag af-/opboeken via looncode 7712 (indien gebruik gemaakt wordt van reserveringsnummer 1).

Uitbetalen in 2 delen:

Om de reservering uit te betalen in 2 delen, kan bovenstaande werkwijze gehanteerd worden met de aanvulling dat dan het vinkje ' Geen schatting toekomstige periodes' aangevinkt dient te zijn.

Hiermee wordt in de betaalperiode het tot dan toe opgebouwde bedrag uitbetaald, waarna een afrekening volgt in de laatste periode van de looptijd van de reservering.

Opmerkingen