Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de detailhandel levensmiddelenbedrijf branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 316 | Levensmiddelenbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs: 

 • 0030 | Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf)

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 314 | Levensmiddelenbedrijf (uur)
 • 99316 | Levensmiddelenbedrijf

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA AZL.

Aangiftes over periodes vóór 2020 dienen te worden aangeleverd via AZL.

↓ Berekening

De pensioenregeling Premie o.p./n.p.(1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag (het maximum SV loon) en een franchise. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. 

Let op:

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Grondslag (A): SV loon na de branche
 2. Parttime percentage (B):
  - Fulltimers en parttimers met een rooster = gemiddelde uren medewerker / gemiddelde bedrijfsuren
  - Uurloners en parttimers met extra uren = werkelijke uren medewerker / werkelijke uren bedrijf
 3. Maximum grondslag (C): (Maximum SV loon jaar / aantal periodes) * B
 4. Grondslag (D): Als A > C dan (C) anders (A)
 5. Uurfranchise (afbreken op 2 decimalen)(E): Jaarfranchise / jaaruren
 6. Franchise (F):
  - Fulltimers = E * gemiddelde bedrijfsuren
  - Parttimers en uurloners = E * werkelijk gewerkte uren
 7. Pensioengrondslag: D - F

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltimer genomen met een werkweek van 37 uur en de volgende componenten:

 • SV loon na de branche = 2000
 • Gemiddelde uren bedrijf en werknemer = 160,33
 • Maximum SV loon = 50064
 • Jaar franchise = 10119
 • Jaaruren = 1924
 Stap Berekening   Uitkomst
 1. Grondslag (A):     2000
 2. Parttime percentage (B):     160,33 / 160,33  =     1
 3. Maximum grondslag (C): (50064 / 12) * 1 = 4172
 4. Grondslag (D):  2000 < 4172 = 2000
 5. Uurfranchise (E):  10119 / 1924 = 5,25
 6. Franchise (F):  5,25 * 160,33 = 841,75
 7. Pensioengrondslag:  2000 - 841,75 = 1158,25

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals vaste salaristoeslag, ploegentoeslag en betaald verlof (verlaagd salaris). Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen