PGGM UPA

Hieronder staat beschreven hoe je de export instellingen voor PGGM aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar PGGM. 

 

Pensioen exportinstellingen: Business klanten

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten wil versturen naar PGGM naar dashlet pensioen export instellingen. 

Als er UPA PGGM instellingen bestaan, controleer deze instellingen. Als er geen UPA PGGM instellingen bestaan, kan je deze aanmaken en koppelen.

Er zijn 4 nieuwe velden ten opzichte van de GMA instellingen:

 1. Telefoon. Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
 2. Naam leverancier. Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt. 
 3. Nummer leverancier. Vul hier het relatienummer voor PGGM in. Dit is hetzelfde nummer dat je invult bij bedrijf relatienummer. (Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.)
 4. Tijdvak. Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Na iedere verloning in 2016 en later kan een UPA-bericht gemaakt en verstuurd worden naar PGGM. 

 

Pensioen exportinstellingen: Accountant klanten

Om de bedrijven te vinden waarvoor je UPA berichten naar PGGM wilt sturen kan je rapport bedrijven op masterniveau tabblad overzichten. Als je dit rapport nog nooit gemaakt hebt volg dan de onderstaande stappen:

 

 1. Klik op 'Nieuw'.
 2. Selecteer opties 'Bedrijf info' en 'Bedrijf pensioen export instellingen' en geef het rapport een naam.
 3. Klik rechtsboven op 'Opslaan' en daarna op 'Terug'.
 4. Klik op 'Genereren' en 'Download' naar excel.

Het rapport laat in de kolom "Pensioen export format" de eerste pensioen export instellingen van het bedrijf zien. Hier kan je de bedrijven die zijn gekoppeld aan GMA-instellingen vinden.

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten wilt versturen naar PGGM naar dashlet pensioen export instellingen. 

Als er UPA PGGM instellingen bestaan, controleer deze instellingen. Als er geen UPA PGGM instellingen bestaan, kan je deze aanmaken en koppelen.


Er zijn 4 nieuwe velden ten opzichte van de GMA instellingen:

 1. Telefoon. Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
 2. Naam leverancier. Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt. In de meeste gevallen is dit de accountant.
 3. Nummer leverancier. Vul hier het relatienummer van de leverancier voor PGGM in. Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.
 4. Tijdvak. Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Let op: Met de overgang naar UPA moeten alle medewerkers die in de loonaangifte zitten ook naar het pensioenfonds worden aangeleverd.

De makkelijkste manier om UPA-berichten aan te maken en te versturen voor alle bedrijven tegelijk is via de workflow wizard pensioen export. Hiervoor kan je 'Start' benaderen en daarna naar 'Acties' gaan.

 1. Selecteer exportformaat UPA PGGM, tijdvaktype maand, actie pensioenaangifte aanmaken. 
 2. Selecteer bij periode de periode tot en met welke je berichten aan wil maken. Als je periode 2016-4 selecteert, dan worden de UPA-berichten voor periodes 1 t/m 4 van 2016 gemaakt. 
 3. Run de wizard.
 4. Herhaal eventueel voor periodetype 4-weken.
 5. Voor het verzenden van de pensioen export bestanden via de workflow wizard kan je de bovenstaande stappen herhalen, maar selecteer actie "pensioenaangifte verzenden" in plaats van "aanmaken".

Na iedere verloning in 2016 en later kan een UPA-bericht gemaakt en verstuurd worden naar PGGM.

 

 

Pensioenexport instellingen medewerker

screenshot-nganlpayroll.nmbrs-sandbox.nl-2017-03-03-10-10-47.png

 1. CAO:  Selecteer hier de Cao code.
 2. Beroepscode: Vul hier de beroepscode van de medewerker in.
 3. Het is niet nodig om dergelijke informatie als inkomstenverhouding, verbijzondering inkomstenverhouding, afwijkend personeelsnummer in te geven. Om deze reden is het daarom ook niet weergeven. 
 4. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

PGGM_medewerker.png

Alle medewerkers die onder de PGGM branches vallen, moeten in het pensioen export UPA PGGM.

Bijvoorbeeld: Stel tandartspraktijk A heeft een paar tandartsen die een pensioen hebben bij PFZW, maar een aantal tandartsen hebben dit ergens anders afgesloten. In dit geval gaan alle medewerkers van de tandartspraktijk mee in het pensioen export UPA, maar is het mogelijk om op medewerkersniveau de brancheregelingen uit te zetten voor het personeel dat geen pensioenpremie afstaat aan PGGM. Zo gaan alsnog alle medewerkers mee, maar staat niet iedereen pensioenpremie af. 

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die PGGM ondersteunt: 

 

PFZW ORT berekening

De nieuwe PFZW berekening per 2018-01 is in het leven geroepen zodat de berekening van OP&AP beter aansluit op de OP&AP ORT. Klik hier voor meer informatie. 

 

Pensioen export staat op verzonden i.p.v. ontvangen (2017)

Pensioen export bestanden van UPA hebben de eerste 2-4 periodes de status verzonden. Het kan voorkomen dat de eerste paar export bestanden alleen de status 'verzonden' hebben en de bestanden daarna wel veranderen in de status 'ontvangen'. Pas vanaf 1 april was het voor Nmbrs mogelijk om bevestigingssignalen te ontvangen van PGGM voor UPA.

Dit betekent dat het export wel goed verzonden werd en ontvangen door PGGM, maar dat het signaal, dat normaal altijd verzonden wordt tussen pensioen uitvoerder en softwareleverancier, niet ontvangen kon worden door Nmbrs in de eerste paar periodes. Hierdoor was het niet mogelijk om de status te veranderen van de export bestanden tot er met maart. Om zeker te weten of bestanden voor 1 maart goed zijn ontvangen, zul je het webportaal moeten raadplegen. 

 

Correcties

Als er vanuit PGGM gevraagd wordt om januari of een andere periode opnieuw aan te leveren dan kan je dit middels een TWK correctie vanaf januari of de gewenste periode uitvoeren. Hoe je de daadwerkelijk correcties dan kunt opsturen naar het pensioenfonds, is door de laatste export van het jaar te verwijderen, vervolgens opnieuw aan te maken en insturen; de correcties zullen dan in dit laatste bestand opgenomen zitten. Corrigeren van het pensioen export bestand werkt op dezelfde manier als de loonaangifte corrigeren.  Dit betekent dat je een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

 

Intrekken van IKV nummer

Wanneer er een IKV nummer ingetrokken moet worden, dan kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/236164988-Verkeerd-BSN-IKV-intrekken-

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk