PGGM UPA

Hieronder staat beschreven hoe je de export instellingen voor PGGM aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar PGGM.

 

Pensioen exportinstellingen: Business klanten

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten wil versturen naar PGGM naar dashlet pensioen export instellingen.

Als er UPA PGGM instellingen bestaan, controleer deze instellingen. Als er geen UPA PGGM instellingen bestaan, kan je deze aanmaken en koppelen.

Er zijn 4 nieuwe velden ten opzichte van de GMA instellingen:

 1. Telefoon. Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
 2. Naam leverancier. Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt.
 3. Nummer leverancier. Vul hier het relatienummer voor PGGM in. Dit is hetzelfde nummer dat je invult bij bedrijf relatienummer. (Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.)
 4. Tijdvak. Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Na iedere verloning in 2016 en later kan een UPA-bericht gemaakt en verstuurd worden naar PGGM. 

 

Pensioen exportinstellingen: Accountant klanten

Om de bedrijven te vinden waarvoor je UPA berichten naar PGGM wilt sturen kan je rapport bedrijven op masterniveau tabblad overzichten. Als je dit rapport nog nooit gemaakt hebt volg dan de onderstaande stappen:

 1. Klik op 'Nieuw'.
 2. Selecteer opties 'Bedrijf info' en 'Bedrijf pensioen export instellingen' en geef het rapport een naam.
 3. Klik rechtsboven op 'Opslaan' en daarna op 'Terug'.
 4. Klik op 'Genereren' en 'Download' naar excel.

Het rapport laat in de kolom "Pensioen export format" de eerste pensioenexportinstellingen van het bedrijf zien. Hier kun je de bedrijven vinden die zijn gekoppeld aan het PGGM-UPA-formaat.

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten wilt versturen naar PGGM naar dashlet Pensioen exportinstellingen.

Als er UPA PGGM instellingen bestaan, controleer deze instellingen. Als er geen UPA PGGM instellingen bestaan, kan je deze aanmaken en koppelen.


Er zijn 4 nieuwe velden ten opzichte van de GMA instellingen:

 1. Telefoon. Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
 2. Naam leverancier. Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt. In de meeste gevallen is dit de accountant.
 3. Nummer leverancier. Vul hier het relatienummer van de leverancier voor PGGM in. Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.
 4. Tijdvak. Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Let op: Met de overgang naar UPA moeten alle medewerkers die in de loonaangifte zitten ook naar het pensioenfonds worden aangeleverd.

De makkelijkste manier om UPA-berichten aan te maken en te versturen voor alle bedrijven tegelijk is via de workflow wizard pensioen export. Hiervoor kan je 'Start' benaderen en daarna naar 'Acties' gaan.

 1. Selecteer exportformaat UPA PGGM, tijdvaktype maand, actie pensioenaangifte aanmaken.
 2. Selecteer bij periode de periode tot en met welke je berichten aan wil maken. Als je periode 2016-4 selecteert, dan worden de UPA-berichten voor periodes 1 t/m 4 van 2016 gemaakt.
 3. Run de wizard.
 4. Herhaal eventueel voor periodetype 4-weken.
 5. Voor het verzenden van de pensioen export bestanden via de workflow wizard kan je de bovenstaande stappen herhalen, maar selecteer actie "pensioenaangifte verzenden" in plaats van "aanmaken".

Na iedere verloning in 2016 en later kan een UPA-bericht gemaakt en verstuurd worden naar PGGM.

 

 

Pensioenexport instellingen medewerker

screenshot-nganlpayroll.nmbrs-sandbox.nl-2017-03-03-10-10-47.png

 1. CAO:  Selecteer hier de Cao code.
 2. Beroepscode: Vul hier de beroepscode van de medewerker in.
 3. Het is niet nodig om dergelijke informatie als inkomstenverhouding, verbijzondering inkomstenverhouding, afwijkend personeelsnummer in te geven. Om deze reden is het daarom ook niet weergeven.
 4. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

PGGM_medewerker.png

Alle medewerkers die onder de PGGM branches vallen, moeten in het pensioenexport UPA PGGM.

Bijvoorbeeld: Stel tandartspraktijk A heeft een paar tandartsen die een pensioen hebben bij PFZW, maar een aantal tandartsen heeft dit ergens anders afgesloten. In dit geval gaan alle medewerkers van de tandartspraktijk mee in het pensioenexport UPA, maar is het mogelijk om op medewerkersniveau de brancheregelingen uit te zetten voor het personeel dat geen pensioenpremie afstaat aan PGGM. Zo gaan alsnog alle medewerkers mee, maar staat niet iedereen pensioenpremie af.

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die PGGM ondersteunt:

 

PFZW ORT-berekening

De PFZW berekening per 2018-01 leidt ertoe dat de berekening van OP&AP beter aansluit op de OP&AP ORT. Zie dit artikel voor meer informatie.

Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

 

Correcties

Als vanuit PGGM gevraagd wordt om januari of een andere periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit realiseren via een TWK-correctie vanaf januari of elke andere gewenste periode. Je kunt de daadwerkelijke correcties opsturen naar het pensioenfonds door de laatste export van het jaar te verwijderen, opnieuw aan te maken en in te sturen; de correcties worden dan in dit laatste bestand meegenomen. Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren.

 

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk