Reservering met betaalwijze 'Na einde periode'

De betaalwijze 'Na einde periode' houdt in dat het gereserveerde bedrag over de looptijd van de reservering later wordt uitbetaald dan de laatste periode van de referteperiode. Onderstaand een voorbeeld:

1) De looptijd van de reservering is van periode 7-2015 tot en met periode 6-2016.

2) Je wilt het gereserveerde bedrag in periode 8 ná de looptijd (dus 8-2016) uitbetalen.

Let op! Op dashlet Reserveringen op medewerker- en bedrijfsniveau, zie je alleen de waarden van de reservering die actief is in de geselecteerde periode. Op de medewerker loonstrook zie je het reservering saldo van zowel de oude als de nieuwe reservering.

Met de instellingen zoals het hierboven getoonde voorbeeld, zie je op de loonstrook in periode 7-2016 zowel het saldo van de oude als de nieuwe reservering.  

 

Opmerkingen