Verwerken van de werktijdverkorting

In dit artikel zal beschreven worden hoe de werktijdverkorting in Nmbrs ingericht kan worden. Hierbij is er een onderscheidt gemaakt tussen twee situaties:

  • Voor de werknemer is de lage WW premie van toepassing.
  • Voor de werknemer is de hoge WW premie van toepassing.

Werknemers met een lage WW premie

Voor een Werknemer waarbij de lage ww premie van toepassing is kan de werktijdverkorting in Nmbrs verwerkt worden op 1 werknemer. Dit betekent eveneens dat er slechts één werknemer (ikv) opgenomen zal worden in de loonaangifte. Als hiervoor gekozen wordt, kan de werktijdverkorting als volgt worden ingericht:

  1. Als eerste dient het deel van het loon ingehouden te worden dat in de vergunningsperiode via de WW-uitkering zal worden uitbetaald. Dit deel van het loon kan ingehouden worden met looncode 1403.  
  2. Na de inhouding kan als tweede de WW-uitkering worden ingevoerd, voor het invoeren van de WW-uitkering kan gebruik worden gemaakt van looncode 1404.
  3. Als laatste stap dient er nog een looncode te worden toegevoegd voor de aanvulling WW-uitkering, voor de aanvulling kan gebruik gemaakt worden van looncode 1405.

In deze situatie hoeft zowel het salaris als het rooster van de werknemer niet aangepast te worden. Door op de bovenstaande wijze de werktijdverkorting in te richten zal het vakantiegeld en het berekenen van de uren via een urenreservering niet worden beïnvloed.

Let op: We hebben aan de belastingdienst de vraag gesteld hoe er omgegaan dient te worden met de verloonde uren. Op dit moment verwachte wij dat de verloonde uren ongewijzigd blijven. Dit artikel kan naar aanleiding van het antwoord van de belastingdienst wijzigen.  

Werknemers met een hoge WW premie

Als voor de werknemer niet de lage premie voor de ww wordt toegepast, dan kan de werktijdverkorting verwerkt worden door een nieuwe werknemer aan te maken en het loon en de ww uitkering apart te verwerken. In dit geval dient wel het rooster van de werknemer waarop het loon en de aanvulling van de werknemersverzekering wordt verwerkt aangepast te worden.

 

Opmerkingen