Verwerken van een WAZO-uitkering

Er zijn 2 manieren waarop de medewerkster een zwangerschaps- / bevallingsverlofuitkering ontvangt:

  • via de werkgever (WAZO-uitkering wordt via de werkgever uitgekeerd)
  • via het UWV zelf

De werkgever heeft bij het invullen van de WAZO-uitkering de mogelijkheid om deze keuze te maken.

Indien de werkgever het geld ontvangt van het UWV en uitbetaalt aan de medewerker is het mogelijk om over dat geld pensioen op te bouwen. Bij uitbetalingen via het UWV wordt geen pensioen opgebouwd.

Hoe kun je dit verwerken in Nmbrs?

  • In geval van uitkering via de werkgever: met ingang van 2022 wordt er een gedifferentieerde Aof-premie gehanteerd. Voor de WAZO-uitkering dient altijd de hoge Aof-premie toegepast te worden. Hiervoor hebben wij grondslag 10104 | Uitkering geïntroduceerd. Als een looncode meetelt in deze grondslag, dan zal over het bedrag dat op deze looncode wordt geboekt altijd de hoge Aof-premie toegepast worden. Op systeemniveau hebben we de grondslag toegevoegd aan de volgende codes. Indien het niet mogelijk is om deze codes te gebruiken voor de WAZO-uitkering dan kun je de grondslag 10104 | Uitkering zelf toevoegen aan een andere gepaste looncode.
    • 1390 | WAO/WIA uitkering
    • 1404 | Vergoeding Deeltijd WW (UWV)
  • In geval van uitkering via het UWV hangt het van het betreffende pensioenfonds af hoe dit verwerkt en aangeleverd dient te worden. Het verdient dan ook aanbeveling om in dit geval altijd eerst contact op te nemen met het pensioenfonds. Indien hieruit inrichtingsvragen voortvloeien kan Nmbrs je hierbij mogelijk ondersteunen. Doorgaans kun je met urencode 3060 en/of outputlooncode 3748 het bedrag van de uitkering in mindering brengen. Dan wordt ook code O incidentele inkomstenvermindering meegegeven in de loonaangifte.

In beide gevallen kun je het zwangerschapsverlof registreren in het dashlet Verzuim. Het dossiertype dien je in te stellen op "Zwangerschapsverlof":

Opmerkingen