CAO-model 156: FT-rooster aangepast

Hoewel de CAO-tekst Ziekenhuizen een aantal jaaruren van 1.878 (= 156,5 uur per maand) noemt, blijkt dat dit tot een incorrecte berekening van overwerkuren leidt. Deze dient namelijk gebaseerd te zijn op 1/156 deel van het maandloon

Wij hebben daarom het FT-rooster van Systeem CAO-model 156 | Ziekenhuizen gewijzigd in het standaard rooster voor 36-urige werkweken: 156 uur per maand / 1.872 jaaruren.

Opmerkingen