Salaristabellen 12 & 13: enige schalen op 0 gezet

In de versies per 2020-12M (W:49 / 4W:P13) van de systeemsalaristabellen voor Bouw & Infra, 12 (uur) en 13 (maand), zijn de bedragen in enige schalen op 0 gezet omdat deze schalen niet in de huidige AVV-CAO-tekst zijn opgenomen.

Salaristabel 12: betreft schalen Tabel II, IVa en IVc

Salaristabel 13: betreft schalen Tabel II, IVaA, IVaB, IVcA en IVcB

Opmerkingen