Nieuwe branche Werk en (re)integratie

Op 24-02-2021 hebben wij een nieuwe systeembranche toegevoegd: 0246 | Werk en (re)integratie. Deze branche is bedoeld voor de pensioenberekening en -aanlevering voor CAO 1345 (Sociale Werkvoorziening). Het pensioenfonds is PWRI (zie hier de kerncijfers), maar aangezien de branche wat betreft inrichting, werking en aanlevering aan APG identiek is aan de ABP-branches is deze opgenomen in dit Kennisbankartikel.

Opmerkingen