Branche 0001 (Grafische Bedrijven): ASF-regeling Vervroegd uittreden toegevoegd

Op 22-04-2021 is aan systeembranche 0001 | Grafische Bedrijven per 4-2021 regeling 24 | ASF-regeling Vervroegd uittreden toegevoegd. Deze is standaard uitgeschakeld.

Vooralsnog kan deze regeling wel gebruikt maar nog niet aangeleverd worden, aangezien het bijbehorende productkenmerk nog niet bekend is. 

Zie de CAO (p.35 en 39) voor meer informatie over deze regeling.

Opmerkingen

  • Avatar
    Robert Oortwijn

    Op 05-07-2021 hebben we, o.b.v. informatie vanuit Pensioenfonds PGB, per 4-2021 het regelingskenmerk van regeling 27 | ASF Gezondheidszorg (S0557-1001) tevens gekoppeld aan 24 | ASF-regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Hierdoor kan deze regeling nu per 4-2021 worden aangeleverd via de pensioenexport. Mogelijk die je dit via een TWK-correctie per die periode te verwerken.
    Per 2022 zal voor de RVU een apart regelingskenmerk gehanteerd worden, dit zal door ons in de brancheaanpassingen voor 2022 worden meegenomen.