Branche 0051: aanpassing premie Sociaal Fonds

N.a.v. de nieuwe CAO voor het Sociaal Fonds van de Houtverwerkende Industrie hebben we per 1-2021 de premiebijdrage Wg voor het Sociaal Fonds gewijzigd van 0,48% naar 0,58% (0,74% minus de premie voor de WGA-gatverzekering).

Zie artikel 3: "De werkgever betaalt 0,74% van de in het voorgaande jaar in zijn onderneming uitbetaalde brutoloonsom Sociale Verzekeringen.[...] 0,16% van de totale premie wordt geheven om de collectieve WGA-gatverzekering conform artikel 7 van deze cao te voldoen."

Mogelijk dien je dit via een TWK-correctie per 1-2021 te verwerken.

Opmerkingen