BeFrank (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor BeFrank aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar BeFrank dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA BeFrank', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Pensioeninstellingen medewerker

Indien een medewerker onder een ander contract bij BeFrank valt, dan heeft deze een 'Registratienummer' dat afwijkt van het 'Bedrijf Relatienummer' dat is ingevuld op bedrijfsniveau. Ga, om dit toe te voegen, naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip0.png

Als je dit veld leeg laat dan wordt het bedrijfsrelatienummer gebruikt.

Ondersteunde branches

Nmbrs ondersteunt geen systeembranches voor BeFrank. Je dient dan ook een eigen branche aan te maken:

Onderstaand een voorbeeld van een eigen brancheregeling. Van belang zijn Pensioenexport Type: 'UPA BeFrank' en, afhankelijk van de regeling, het juiste Fonds. Dit zijn labels voor brancheregels, zodat pensioenexportbestanden de brancheregels herkennen. Zonder deze labels zal niets worden meegenomen in het exportbestand!

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Foutmeldingen

Deze pagina bevat een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen