BeFrank UPA: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexport voor BeFrank instelt. Verder vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport. 

Pensioen Exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Klik op + Pensioen Exportinstelling.

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. 

 

Vink de export aan om deze te activeren.

Afwijkend registratienummer 

Wanneer 1 of meerdere medewerker onder een ander contract bij BeFrank vallen zullen deze ook een afwijkend registratienummer hebben. Deze kan je bij de export instellingen op medewerkersniveau invoeren per medewerker:
Be_frank_afwijkend_medewerker_instellingen.PNG

Wanneer dit veld leeg gelaten wordt zal het registratienummer welke op bedrijfsniveau bij de export instellingen gevuld is worden gebruikt. Zodoende is het enkel nodig om dit veld te vullen wanneer een medewerker een afwijkend registratienummer heeft. 

Branches

Nmbrs ondersteunt geen systeembranches voor BeFrank. Je dient dan ook een eigen branche aan te maken:

Onderstaand een voorbeeld van een eigen brancheregeling. Van belang zijn Pensioenexport Type: 'UPA BeFrank' en, afhankelijk van de regeling, het juiste Fonds. Dit zijn labels voor brancheregels, zodat pensioenexportbestanden de brancheregels herkennen. Zonder deze labels zal niets worden meegenomen in het exportbestand!

Correcties

Een correctie van de pensioenexport naar BeFrank kun je, net als een correctie van de loonaangifte, via een TWK-run verwerken. 

Intrekking IKV

Vanuit BeFrank kan het verzoek komen om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken. Dit kan alleen als er een correctie (TWK) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Na het aanmaken van de export verschijnt het onderstaande halve rondje (rood omkaderd). Klik hierop om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden, samen met personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: van mei t/m juli is het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte: voor elke periode één intrekking.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk