M&T Branches: Private aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (SWWM) toegevoegd

Op 17-06-2019 zijn aan de Metaal & Techniekbranches de volgende regelingen voor de SWWM toegevoegd: 

  • Premie WWM
  • Premie WWM (uurloner)

Deze regelingen zijn toegevoegd per 2019-1. Aangezien dit jaarregelingen zijn dient de grondslag voor de premieberekening het salaris in de eerste periode van het jaar te zijn; dit ook om de grondslag consistent te houden met hetgeen gebruikt wordt voor het berekenen van de pensioenpremie. Voor de eerste 6 (maand) of 7 (4-weken) periodes staat het premiepercentage op 0.

Om een correcte premieberekening te krijgen dient een TWK voor het gehele jaar, vanaf periode 1, te worden geforceerd. 

De WWM-regelingen zijn een kopie van de basis PMT-regeling, met de volgende aanpassingen:

  • Naam: Premie WWM
  • Premie%: 0.3% per periode 7 (maand) / 8 (4-weken)
  • Max: €55.927

De WWM-regelingen zijn niet toegevoegd aan:

  • 0242 | Metaal en Techniek Branche (Metalektro) 
  • 0134 | Metaal en Techniek Branche (Scheepsbenodigdhedenhandelaren)

Reden hiervoor is dat deze branches niet zijn opgenomen in dit overzicht.

In geval van vierwekenverloning dient men handmatig het percentage vakantiegeld in de regeling aan te passen naar 8,3846% voor de correcte berekening van het jaarloon. Dit kan in Nmbrs aangepast worden via het dashlet Brancheregelingen op tabblad Instellingen op bedrijfsniveau.

 

Opmerkingen