Branche 0001 (Grafimedia): aanlevering RVU

Op 16-08-2021 hebben wij bij regeling 24 | ASF-regeling Vervroegd uittreden per 4-2021 het regelingkenmerk weggehaald. De reden is dat deze regeling hetzelfde regelingkenmerk bevatte als regeling 27 | ASF Gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat alle premiegegevens voor dit regelingkenmerk dubbel werden aangeleverd, met als resultaat een dubbele factuur.

Nu wordt de berekening nog wel gemaakt, maar wordt regeling 24 niet meer aangeleverd en zal de factuur correct zijn. Naar verwachting van de het pensioenfonds (PGB) zal per 2022 de Regeling Vervroegd Uittreden via een eigen regelingkenmerk kunnen worden aangeleverd.

Let op:

  • De gegevens worden dus aangeleverd via regeling 27, maar het premiepercentage van regeling 24 wordt niet opgenomen in het UPA-bestand. Hoewel pensioenfonds PGB zelf de premies berekent zou dit een signaal kunnen opleveren als PGB de premies die zij hebben berekend vergelijken met de premies die worden aangeleverd via het UPA-bestand.

  • Indien bij een bedrijf regeling 27 | ASF Gezondheidszorg uit staat en regeling 24 | ASF-regeling Vervroegd uittreden aan, dan zullen voor het betreffende regelingkenmerk geen gegevens meer doorgestuurd worden. Om dat te voorkomen dien je in die situatie ook regeling 27 te activeren.

Opmerkingen