Aanmaken brancheregelingen voor PPI

Steeds meer verzekeraars (ook wel 'Premie Pensioeninstellingen' of PPI) maken gebruik van het UPA-formaat voor de aanlevering van de pensioengegevens. Voor het versturen van een correct UPA-bestand is het belangrijk dat de brancheregeling(en) in Nmbrs goed en volledig zijn ingericht. Wij onderhouden deze brancheregelingen niet op systeemniveau, omdat de inrichting per bedrijf op detailniveau kan afwijken.

Dit artikel beschrijft hoe je zelf dergelijke regelingen kunt inrichten. Zie dit artikel voor een uitgebreide beschrijving van het aanmaken van een (eigen) brancheregeling in Nmbrs.

In dit artikel gaan we uit van de globale beschrijving van de brancheregelingen, zoals deze meestal door verzekeraars wordt gehanteerd. Deze inrichting kan als uitgangspunt gebruikt worden voor het inrichten van een eigen brancheregeling in je omgeving. Controleer bij het overnemen van de brancheregeling nauwgezet het regelingenoverzicht dat door de verzekeraar wordt verstrekt en pas de brancheregeling waar nodig aan. Onderstaand geven we ook aan waar bepaalde informatie gevonden kan worden in dat regelingenoverzicht. 

De meeste verzekeraars maken gebruik van een zogenaamde 'Primo-regeling', deze komt overeen met een 'jaarregeling' in Nmbrs. Je dient dus een nieuwe jaarregeling aan te maken, waarin je de volgende zaken configureert.

mceclip0.png

  1. Percentage: het premiepercentage (Wn en Wg) voor de regeling. De premie staat in kolom 'Premie % Totaal' van het regelingenoverzicht. De verdeling tussen werknemer en werkgever is vastgelegd in de overeenkomst.
  2. Pensioenexport: het exportformaat voor de pensioenaanlevering. Als het betreffende exportformaat er niet tussen staat kun je contact opnemen met onze supportafdeling. Nadat het exportformaat is geselecteerd kun je in het veld 'Fonds' een regelingkenmerk kiezen.
  3. Jaar Franchise: de franchise staat in kolom ‘Bedrag franchise per jaar’ van het regelingenoverzicht.
  4. Basisperiode: selecteer de optie ‘Eerste’, zodat de grondslag berekend wordt op basis van de eerste periode van het jaar of, als de werknemer gedurende het jaar in dienst komt, op basis van de eerste periode van het dienstverband.
  5. Maximum: het maximum staat in kolom ‘Bedrag maximum regelingloon per jaar’ van het regelingenoverzicht.
  6. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering: als het vakantiegeld en/of een eindejaarsuitkering meetelt in de grondslag van het regelingloon, dan kan het percentage van de betreffende reservering in deze velden worden ingegeven.
  7. In/uitdienst prorata: selecteer de optie ‘Kalenderdagen in periode in/uitdienst’.

Opmerkingen