Sociaal Fonds MITT: premie (Wg) 2021

 

N.a.v. klantverzoeken hadden wij op 30-06-2021 voor regeling Sociaal Fonds MITT (branche 0085) per 7-2021 (4W P7 / W26) het premiepercentage (Wg) aangepast van 0,3 naar 0,6. Over deze wijziging bestaat echter enige onduidelijkheid.

Er worden namelijk verschillende percentages en periodes genoemd in verschillende documenten: bijvoorbeeld 0,3 van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 in de niet-AVV-CAO, 0,6 vanaf 1 juli voor leden van Modint op de site van het Pensioenfonds en 0,6 tot en met 31 december 2021 in de AVV-CAO

Aangezien dit enkel een Wg-bijdrage betreft is de impact hoe dan ook gering. Indien het de bedoeling is om over P1 t/m P6 geen premie te heffen, dan kan het percentage voor die periodes handmatig op 0 worden gezet en per P7 op 0,6. Dit kan via een TWK-correctie worden verwerkt.

Opmerkingen