Salaristabel 256 (Afbouw) per 1-2022

N.a.v. een wijziging in de CAO m.b.t. de BBL-lonen (zie p.30) hebben wij in de Voorlopige tabel per 1-2022 nieuwe BBL-schalen toegevoegd:

  • BBL 2/3 (16)

  • BBL 2/3 (17)

  • BBL 2/3 (18)

  • BBL 2/3 (19)

  • BBL 2/3 (20)

  • BBL 2/3 (21)

Deze schalen vervangen de huidige schaal bbl-2/3 in de systeemsalaristabel. De tredes van deze schaal zijn dan ook op 0 gezet. Indien je momenteel gebruik maakt van schaal bbl-2/3, dan dien je de betreffende medewerker(s) handmatig aan een nieuwe schaal / trede te koppelen.

Opmerkingen