Vervallen CAO-codes: 880 en 8107

Op 01-02-2022 ontvingen wij van de Belastingdienst onderstaand bericht. Naar aanleiding daarvan zullen wij CAO-codes 880 (Scheepsbenodigdhedenhandel (Metaal en Techniek)) en 8107 (CAO tabaksartikelen in de detailhandel) een einddatum meegeven van 31-12-2021.

Graag bij de betreffende bedrijven de CAO-code met een TWK-correctie per 2022 P1 als volgt aanpassen:

  • 880 => wordt 4202 | SZS HISWA
  • 8107 => wordt 1463 | Tabaksartikelen en Detailhandel

Je kunt de CAO-code aanpassen onder Salarisinstellingen => SVW-tabel op bedrijfsniveau:

mceclip0.png

 

Nieuwsbericht namens het CBS over cao-codes en andere arbeidsvoorwaardenregelingen
Onderwerpen: Salaris

Geachte relatie,

Namens het CBS ontvangt u van ons dit nieuwsbericht. Het CBS registreert namelijk de in de aangifte loonheffingen opgegeven cao-codes en maakt daarmee periodieke statistieken die voor diverse doelen worden gebruikt. Met cao-codes worden naast cao's ook andere arbeidsvoorwaardenregelingen (avr's) bedoeld. Het CBS wijst ons erop dat er nog vaak gebruikgemaakt wordt van cao-codes die vervallen zijn. Of van codes van cao's of andere avr's die inmiddels al zijn opgevolgd door een nieuwe.

Of een cao-code vervallen is, kunt u vinden in de cao-codetabel. Die vindt u in de release op onze website. Na het vervallen van een cao of andere avr vervalt op enig moment ook de bijbehorende cao-code. Als de cao of andere avr wordt opgevolgd door een nieuwe, gebruikt u de nieuwe daaraan toegekende code. Als er geen nieuwe cao of avr is, gebruikt u na het vervallen daarvan code 9999.

Het CBS verzoekt of u zou kunnen realiseren dat het voor de werkgever onmogelijk wordt om in aangiften vanaf 2022 nog vervallen codes te gebruiken.

In onderstaande tabel ziet u dat met ingang van 2022 o.a. de volgende cao-codes beëindigd, met daarbij de opvolgende code:

[alleen de CAO-codes aanwezig in Visma Nmbrs zijn hier weergegeven]

66
HISWA (HOUTEN EN KUNSTSTOFFEN JACHTBOUW)
4202
SZS HISWA
(Deze heeft in Visma Nmbrs al einddatum 31-12-2021)

880
ZEILMAKERIJEN, SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDEL "SZS"
4202
SZS HISWA

8107
GERESERVEERD
1463
TABAKSARTIKELEN DETAILHANDEL

Opmerkingen