Nieuw loongebouw Horeca: gevolgen voor salaristabellen

In de nieuwe Horeca-CAO wordt per 2022-4M een nieuw loongebouw geïntroduceerd. Als gevolg daarvan dienen systeemsalaristabellen 183 | Horeca (met maand- en 4W-bedragen) en 185 | Horeca (min/max-tabel) opgevolgd te worden door een nieuwe tabel:

18322 | Horeca per 4-2022

Deze bevat (uiteraard) de nieuwe bedragen per 2022-4M; in eerste instantie als (Voorlopig), in afwachting van het AVV worden van de CAO.

Houd rekening met het volgende:

  • Indien je momenteel gebruik maakt van tabel 183 | Horeca en/of 185 Horeca (min-max), dan dien je de nieuwe tabel handmatig of via een update aan de betreffende medewerker(s) te koppelen.
  • Tabellen 183 en 185 worden niet meer bijgewerkt en per 7-2022 gearchiveerd; zie dit artikel voor meer informatie over het archiveren van salaristabellen.
  • Tabel 184 | Horeca (uur) blijft bestaan en wordt bijgewerkt met de nieuwe bedragen per 2022-4M.
  • Schaal 'Lonen niet-vakkracht en Leerlingen BBL' wordt niet toegevoegd, aangezien deze exact gelijk is aan het (BBL-)WML; hiervoor kan systeemtabel 1 | Minimumloon worden gebruikt. Bovendien vervalt deze schaal per 01-09-2022 helemaal: vanaf dat moment zijn BBL-leerlingen en niet-vakkrachten loongroep I.

Opmerkingen