Overdracht pensioenen PHJ aan BPFV per 1 april 2022

Wij ontvingen bijgevoegde e-mail van het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ), waarin staat dat de pensioenregeling per 31 maart 2022 stopt en vanaf 1 april wordt overgenomen door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV).

De belangrijkste zaken m.b.t. de pensioenaangifte vanuit Visma Nmbrs op een rij:

  • Dit betreft Nmbrs systeembranches 0051 | Houtverwerkende Industrie en 0185 | HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw). Deze kun je gewoon blijven gebruiken.
  • PHJ zal de aangiften tot en met de periode maart 2022/periode 3 2022 nog verwerken. Aangiften over april 2022/periode 4 2022 en later worden niet meer verwerkt. Gaarne vóór 30 april 2022 de aangifte over maart 2022/periode 3 2022 indienen.
  • De gegevensaanlevering gaat vanaf 1 april 2022 handmatig, via de werkgeverportal van BPFV. Dit betekent dat vanaf P4 géén UPA-berichten meer vanuit Nmbrs kunnen worden ingediend. Aangezien P3 tot 1 mei kan worden ingediend zullen wij de UPA AZL-instellingen per P5 uit de regelingen van branches 0051 en 0185 halen.
  • De (premie-)parameters 2022 van de regelingen voor de Houtverwerkende Industrie en de Jachtbouw veranderen niet.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van BPFV.

Opmerkingen