CAO 979: nieuwe systeembranche

Tot nu toe waren de pensioenregelingen voor CAO 979 | Museum CAO geïntegreerd in branche 0149 | Kunst en Cultuur (Algemeen). In de Museum CAO zijn echter een andere premieverdeling voor de AP-premie, een minimum bedrag voor het vakantiegeld én een eindejaarsuitkering van toepassing. Daarom hebben wij, nu de nieuwe CAO-tekst gepubliceerd is, per 1-2022 een aparte systeembranche voor deze CAO aangemaakt:

0979 | Museum CAO

Deze branche bevat een OP- en een AP-regeling, die in plaats van regelingen 2 en 3 van branche 0149 gebruikt kunnen worden. De regelingen in branche 0979 verschillen op de volgende punten van regelingen 2 en 3 in branche 0149:

  • ze bevatten een minimum bedrag voor de vakantietoeslag (€ 1250);
  • ze bevatten een eindejaarsuitkering (3,4%);
  • de AP-regeling heeft een andere premieverdeling, namelijk 40% Wn (=0,2%) en 60% Wg (=0,3%).

Opmerkingen