CAO 301: aangepaste schalen per 1-2022

Dit betreft systeemsalaristabel 301 | Sociaal Werk.

In de nieuwe CAO Sociaal Werk geldt per 1-2022 een arbeidsmarkttoeslag voor middeninkomens in het primaire proces (schalen 4 t/m 9, zie p.47 e.v.). Wij hebben deze wijzigingen in een Voorlopige tabel per 1-2022 verwerkt. Je kunt dit desgewenst met een TWK-correctie verwerken.

mceclip0.png

Schalen 4 t/m 9 gelden echter ook voor bepaalde andere functies, zie p.71 van de CAO-tekst. Aangezien de 'arbeidsmarkttoeslag middeninkomens' daarop niet van toepassing is dienen ook de oorspronkelijke bedragen voor deze schalen beschikbaar te blijven. Wij hebben hiervoor een nieuwe systeemsalaristabel gemaakt en de bedragen per 1-2022 als Voorlopig toegevoegd:

302 | Sociaal werk (middeninkomens niet-primair)

Je kunt deze nieuwe tabel handmatig of via een update aan de betreffende medewerker(s) koppelen.

 

Opmerkingen