Salaristabellen 1500 en 1502: WML-tredes Commercie

Dit betreft leeftijdtredes 18/19/20 van schaal C1 en functietrede 1 van schaal C2.

De nieuwe CAO Bakkers bevat tabellen met een salarisaanpassing per 1 juni en per 1 juli. Die laatste aanpassing is uitsluitend van toepassing op de Commercie-tredes op WML-niveau. De verhoging per 1 juni geldt voor 4-weken (4W)-bedrijven volgens de CAO vanaf 4W P7 (19 juni) en die per 1 juli vanaf 4W P8 (18 juli). Aangezien echter ook voor 4W-bedrijven de nieuwe WML-bedragen per 1 juli dienen in te gaan hebben we ervoor gekozen om in de tabellen per 1 / 19 juni alvast de WML-bedragen per 1 juli te verwerken. Wij zien geen andere manier om e.e.a. door te voeren.
Desgewenst kun je bij medewerkers van een maandbedrijf die in 1 van bovengenoemde tredes vallen voor P6 handmatig een bedrag ingeven.

Opmerkingen